Coronavirus & Geluid: stand van zaken

16/07/2020

De crisis in verband met Covid-19 heeft gevolgen voor de geluidsomgeving: de vertraging van de economie en de sociale activiteiten leidt tot een algemene vermindering van de geluidsoverlast. Op het terrein meet het permanente geluidsniveaumeternetwerk van Leefmilieu Brussel de effecten van deze specifieke situatie. 

Om meer te weten te komen over de gevolgen van de inperkingssituatie voor de gemeten geluidsniveaus: raadpleeg de Infofiche "Geluid & Covid-19: stand van zaken" (.pdf). U vindt er bijvoorbeeld de geluidsniveaus die rond bepaalde wegen worden waargenomen en de relatieve vermindering van het lawaai van vliegtuigen die over de hoofdstad vliegen.

U kunt ook de WebNoise applicatie raadplegen. U vindt een kaart die u toegang geeft tot de beschrijvende fiches van elke 24 stations van het Brusselse meetnet.

Datum van de update: 16/07/2020