Coronavirus & Geluid: een paar tips om beter samen te leven

15/04/2020

In deze tijden van isolement en vooral in een dichtbevolkt gebied zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het niet altijd even makkelijke om samen te leven en de rust van de buren te respecteren. Het feit van dicht op elkaar te leven kan de nodige problemen met zich meebrengen, waarbij geluidshinder door buren niet tot extra spanning en stress mag leiden. 

De brochure 'Rustig wonen in Brussel - 100 tips om zich te beschermen tegen lawaai en er minder te maken' (.pdf) dient als leidraad voor de bescherming van uw oren, leefomgeving en die van uw buren.

Zelfs als het u irriteert, denk dan niet dat de geluidshinder van anderen noodzakelijkerwijze vrijwillig wordt veroorzaakt! Een beetje hoffelijkheid en goede wil kunnen genoeg zijn om veel problemen op te lossen. Geef de voorkeur aan een dialoog alvorens een klacht neer te leggen.

Datum van de update: 24/04/2020