Coronavirus & EMAS: hoe passen we ons aan aan de lock down? (professionnels)

09/04/2020

Sinds 19 maart 2020 zijn we allemaal onder lock down. Sommige organisaties moeten intussen hun milieuverklaring en de inhoud van bijlage VI bijwerken en deze informatie aan de bevoegde instantie bezorgen.

Wat verandert er als gevolg van de lock down?

Op Belgisch en dus Brussel-niveau moet het bepalen of uitstel voor het bezorgen van (bijwerkingen van) gevalideerde milieuverklaringen aan de bevoegde instantie worden gevraagd, en in overleg met de milieuverificateur gebeuren. In dit geval stellen de organisaties hun bevoegde instantie rechtstreeks in kennis van het uitstel en bevestigen zij de nieuwe verificatiedatum van zodra deze bekend is. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan om van het uitstel te genieten, wordt de geldigheid van de EMAS-registratie verlengd tot 3 maanden na de datum van de door de verificateur bevestigde validatie.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurt de communicatie met de bevoegde instantie via het EMAS-RFU-platform.

Volgende maand zullen we een methodologie presenteren die met succes is toegepast voor het gebruik en de promotie van sectorreferentiegidsen die al zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de Europese Commissie.

Datum van de update: 24/04/2020