Compost Day: Ontdekkingsdag van de compost in Brussel - Zondag 30 mei 2021

07/05/2021

Waarom composteren? Wat composteren? Hoe composteren?
U wilt uw organisch afval recycleren, maar u weet niet hoe?

De Ontdekkingsdag van de compost in het Brussels Gewest is er om al uw vragen te beantwoorden. U kunt kennismaken met de verschillende technieken voor de valorisatie van bioafval op zondag 30 mei 2021.

Dit jaar bieden we u, omwille van de gezondheidscrisis, een hybride editie aan:

  • Een composteersite bezoeken: elke gemeente in Brussel zal een composteersite openstellen voor het publiek. Raadpleeg de interactieve kaart op onze website om toegankelijke composteersites in uw buurt te vinden. Er zullen telkens burger/composteerders aanwezig zijn om hun ervaringen te delen en u de verschillende technieken uit te leggen (composteren in een vat, in een silo, binnen dankzij de wormenbak of bokashi en zelfs via kippen!). Gelet op de huidige gezondheidssituatie is inschrijven verplicht!
  • Tegelijkertijd zullen twee live videoconferenties worden georganiseerd op verschillende tijdstippen van de dag. De troeven van lokale compostering en de verschillende beschikbare technieken, ongeacht of u een tuin heeft, zullen worden voorgesteld. Na afloop van de presentatie zult u al uw vragen kunnen stellen.

Laten we stoppen met onze hulpbronnen te verspillen en kiezen voor een lokaal beheer van ons organisch afval. 

De Compost Day is een gewestelijk evenement dat de praktijk van lokale compostering van organisch afval in de schijnwerpers plaatst. De actiedag is een initiatief van Leefmilieu Brussel en van de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Alain Maron. De organisatie van de dag werd toevertrouwd aan de vzw WORMS.

Alle activiteiten die in het raam van het evenement worden georganiseerd, zullen alle door de federale regering opgelegde gezondheidsmaatregelen naleven. De deelnemers verbinden zich ertoe de preventieve gebaren te respecteren.

Datum van de update: 07/05/2021