Communicatieproject : Begin van de overlegcommissie rond 5G

03/05/2021

Leefmilieu Brussel neemt deel aan de overlegcommissie van de burgers over het debat over de invoering van 5G in Brussel. Deze eerste overlegcommissie bestaat uit 45 bij loting gekozen Brusselaars en 15 volksvertegenwoordigers.

Hoe kan 5G in Brussel worden uitgerold?

Deze commissie heeft tot doel aanbevelingen te formuleren aan het Parlement. Zij buigt zich over de vraag: "Hoe willen we dat 5G wordt uitgerold in het Brussels Gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologische aspecten? ". De aanbevelingen zullen worden geformuleerd op het einde van het participatieproces op 5 juni.

6 belangrijke feiten om te onthouden

De debatten van de commissie worden geanimeerd en verhelderd door verschillende experten, waaronder Leefmilieu Brussel. De eerste zitting van deze commissie vond plaats op zondag 2 mei.

Bekijk de sessie:

Leefmilieu Brussel heeft het juridisch en operationeel kader voorgesteld rond het debat over elektromagnetische golven en telecommunicatieantennes. Een gelegenheid om 6 sleutelgegevens op te roepen:

  1. Europa moedigt in het kader van zijn herstelplan, digitalisering en administratieve vereenvoudiging aan. In dit kader verplicht ze om de plaatsing van antennes met een laag vermogen in de straat te vereenvoudigen.
  2. De federale regering is bevoegd om 5G toe te laten, de kwaliteitsnormen voor de antennes vast te stellen en de frequenties toe te wijzen.
  3. De gewestelijke regering bepaalt de blootstellingsniveaus en de gebruiksvoorwaarden van deze antennes.
  4. De Brusselse norm is momenteel de strengste van de wereld.
  5. Leefmilieu Brussel beschikt over het krachtigste en het meest complete simulatie-instrument ter wereld om de naleving van de norm te garanderen reeds vóór de plaatsing van de antennes.
  6. Alle gegevens over de antennes zijn online beschikbaar 

Voor meer informatie:

Datum van de update: 09/08/2021