Colloquium van Leefmilieu Brussel : « De milieu-inspectie ten dienste van iedereen! »

08/11/2016

Meer dan 20 jaar milieu-inspectie ten dienste van de Brusselaars.

Na meer dan 20 jaar milieu-inspectie ten dienste van de burger en ons Gewest maakt Leefmilieu Brussel een eerste balans.

Deze retrospectieve analyse versterkt de wil van de milieu-inspectie van Leefmilieu Brussel om zich te profileren als de uitverkoren partner voor de bescherming van het leefmilieu, de harmonieuze ontwikkeling van de economie en de levenskwaliteit in ons Gewest. 

Er moet voorrang worden gegeven aan de communicatie, de dialoog, de begeleiding van de Brusselse burgers en ondernemingen, net als aan het opzetten van efficiënte partnerschappen met zowel publieke als private organisaties. 

Hoe deze dynamiek leiden?

Vanuit dit streven heeft de milieu-inspectie van Leefmilieu Brussel haar werkfilosofie en manier van communiceren volledig vernieuwd:

  • Er werd een vademecum opgesteld om de milieuwetgeving duidelijk uit te leggen. Het is verkrijgbaar in twee versies. De ene voor professionals en de andere eenvoudiger  voor het grote publiek.
  • Onze website werd volledig herzien, waardoor de interactie tussen de administratie en de burgers en ondernemingen werd vergemakkelijkt;
  • Werkplannen op middellange en lange termijn werden en zullen worden goedgekeurd in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, de Europese overheden en bepaalde professionele groeperingen;
  • De procedures in de inspectiedienst werden volledig herzien en geactualiseerd met het oog op een beheer van het type ISO 9001;
  • Partnerschappen met openbare entiteiten werden en zullen worden ondertekend, akkoorden met de privésector zijn gepland;  
  • Ten slotte is in 2015 het Inspectiewetboek in werking getreden. Dat herdefinieert het werk van de milieu-inspecteur, geeft hem nieuwe tools om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en vergemakkelijkt zijn werk.

Al deze en andere elementen worden besproken tijdens dit colloquium waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Raadpleeg het programma

Schrijf u in

Vragen?

Toegang met het openbaar vervoer of met de fiets:

Datum van de update: 10/11/2016