Colloquium: « Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe wettelijke bepalingen » (professionnels)

04/05/2017

Hou nu reeds woensdag 28 juni 2017 vrij om deel te nemen aan het colloquium « Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe wettelijke bepalingen »

Dat colloquium wil de balans opmaken van de aan de ordonnantie aangebrachte wijzigingen en wil de toekomstperspectieven ervan schetsen.

Onder de sprekers zullen partners aanwezig zijn die de wetgeving rond verontreinigde bodems in de praktijk brengen, net als minister Céline Fremault die bevoegd is voor huisvesting, leefmilieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leefmilieu Brussel zal ook het woord aan zijn interne experts geven.

Het colloquium zal Leefmilieu Brussel ook de mogelijkheid geven conventies te ondertekenen met bodemverontreinigingsdeskundigen en saneerders.

 

Programma :

Het programma en het inschrijvingsformulier zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Waar en wanneer?

Woensdag 28 juni 2017 van 8h30 h tot 16h30

Leefmilieu Brussel

Thurn & Taxis

Havenlaan 86 C/3000

1000 Brussel

Datum van de update: 19/06/2017