'Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest': reserveer uw exemplaar!

06/12/2019

Wij melden u met genoegen de lancering van het boek 'Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' van Hughes Belin en Cédric Hananel.

Dit werk reikt naast concrete elementen met betrekking tot de realisatie van de circulaire economie ook denkpistes aan. Speciaal voor gehaaste besluitvormers en nieuwsgierige burgers vatten de auteurs de essentie samen van de literatuur, waarnemingen op het terrein en gesprekken met actoren verbonden aan dit ‘Brusseleir’ laboratorium dat de economie heruitvindt.

Voor dit boek hebben de auteurs tal van publieke en private actoren ontmoet die betrokken zijn bij het Brusselse ‘circulaire experiment'. Hun doel: een beter begrip van de zin en de realiteit van dit nieuwe model op het terrein, zijn grenzen en zijn uitdagingen. Want hoewel er veel officiële rapporten, academisch werk en divers ander onderzoek over de circulaire economie bestaan, vraagt het kennis, energie en tijd om conclusies te trekken uit de ongecoördineerde en vaak cryptische literatuur.

"We wilden verslag uitbrengen over de wirwar van projecten, maar ook over de initiatieven van het Gewest om die projecten te stimuleren; een overzicht bieden van hun resultaten op het terrein, maar ook maatregelen voorstellen om ze te bestendigen." 

De steden en de gewesten staan in de voorhoede van de aanpak van deze problematiek. Hun benadering van de strategische uitdagingen maakt immers deel uit van de oplossing: het beheer van de enorme hoeveelheden stedelijk afval, de voorziening van gezond en verantwoord voedsel, de renovatie van postindustriële gebouwen, productieve activiteiten die tegemoetkomen aan lokale behoeften, samenleven, ...

In 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overgang naar de circulaire economie opgenomen in zijn strategische doelstellingen en voert het een programma in die zin uit. Is dit het begin van een algemene cultuurverandering? Waar staan we vandaag? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? 

Dit boek reikt niet alleen concrete elementen over de circulaire economie aan, maar ook denkpistes. De transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet immers dringend meer bekendheid krijgen.

Waar is het boek verkrijgbaar?

  • Het boek kan gratis gedownload worden (in het Frans; binnenkort ook in het Nederlands) op de website CircularEconomyBook.brussels
  • Het boek zal binnenkort in een aantal Brusselse boekhandels verkrijgbaar zijn. Referentie: Belin Hughes, Hananel Cédric. 'Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', 2019. Uitg. The Word Company. Een versie in het Nederlands zal begin januari 2020 beschikbaar zijn.

De auteurs

Hughes BELIN is freelancejournalist, moderator van conferenties en auteur. Hij schreef twintig jaar lang over thema's van het Europese energie- en klimaatbeleid. Vandaag schrijft hij over gezondheid, voeding en persoonlijke ontwikkeling. In 2007 ontving hij de Louise Weiss Prijs voor Europese journalistiek.

Cédric HANANEL richtte in 2011 het communicatiebureau Arctik op. Het bureau is gespecialiseerd in milieuzaken en belicht de milieu-initiatieven van Europa en zijn regio's. Samen met zijn team werkt Cédric sensibilisatiecampagnes rond klimaatverandering uit, naast communicatieprojecten rond circulaire economie en toegepast onderzoek.

Datum van de update: 06/12/2019