Cartografie zendantennes

07/08/2013
Cartografie zendantennes

Zendmasten staan verspreid over het hele grondgebied van het Brussels Gewest. Op dit moment zijn er ongeveer 1000 locaties. De exacte plaats van de bestaande antennes is weergegeven op onze kaart, die u online kunt raadplegen.

Raadpleeg ook onze informatie over GSM-antennes:

Datum van de update: 18/06/2020