BVP : Een bedrijfswagen, maar dan niet alleen !? (professionnels)

15/09/2017

Voor bedrijven die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen (BVP) vallen, m.a.w. elk bedrijf dat meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site (gebouwen en bijgebouwen op een afstand van minder dan 500 m) in Brussel en die een bedrijfswagen toekennen aan meer dan 10 werknemers, werd een nieuwe verplichte maatregel toegevoegd: u moet de mogelijkheid geven om de bedrijfswagen te combineren met of te vervangen door andere vervoersmiddelen.

Als geheugensteuntje: Het BVP formulier moet ten laatste op 31/01/2018 verzonden worden en de verplichte maatregelen moeten operationeel zijn ten laatste op 31/12/2018.

Wat betekent deze nieuwe maatregel nu concreet? 

De maatregel “het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen” bestond reeds in de oude verplichting, onderverdeeld in 6 submaatregelen. Hij heeft als doel de werknemers aan te sporen hun wagen te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer voor professionele en woon-werkverplaatsingen.
Ten minste twee van deze submaatregelen moesten worden ingevoerd. De nieuwigheid is dat de submaatregel “combineren of vervangen van de bedrijfswagen” verplicht wordt voor bedrijven die meer dan 10 bedrijfswagens ter beschikking stellen op hun site.
Concreet heeft de onderneming twee mogelijkheden:

  • Ofwel een mobiliteitspakket voorstellen dat toelaat de bedrijfswagen te combineren met of te vervangen door andere vervoersmiddelen (of cash). Dit “mobiliteitspakket” bevat minstens de fiets in een fietsdeelsysteem (“abonnement” of “abonnement + kosten”) en:
    • de abonnementen van het openbaar vervoer in functie van de behoeften van de werknemer OF
    • de fiets (vanaf 2020 omvat het begrip “fiets” eveneens de elektrische fiets);
  • Ofwel, op vraag van de werknemer en indien er geen mobiliteitspakket toegewezen werd, de combinatie van de bedrijfswagen met het abonnement van het fietsdeelsysteem toelaten, en, in voorkomend geval, een jaarlijks openbaar vervoerabonnement dat beantwoordt aan de behoeften van de werknemer.

Concreet kan de invoering van deze maatregel worden verwezenlijkt met een beperkte, zelfs neutrale, financiële impact. Ook al laat het mobiliteitspakket altijd de combinatie met een bedrijfswagen toe, de werkgever kan het gebruik ervan beperken (via een limiet op de brandstofkaart, een intrekking van de toegang tot de parking, een keuze voor een wagen van een kleinere categorie). Het mobiliteitspakket kan ook zijn samengesteld uit cash, voor zover u de werknemers ook de mogelijkheid biedt (in functie van hun behoeften) te kiezen voor het fietsabonnement in een fietsdeelsysteem en de abonnementen van het openbaar vervoer of bedrijfsfietsen.

Meer info: alle informatie over de verplichting van het bedrijfsvervoerplan is beschikbaar op de website www.leefmilieu.brussels/bvp
Vragen? Neem contact op met het BVP-team van Leefmilieu Brussel: pdebvp@environnement.brussels

Datum van de update: 26/09/2017