Burgerenquête: de Brusselaars nemen een standpunt in over de toekomst van de bodems

18/02/2022

Met de Good Soil-strategie gaat Leefmilieu Brussel verder in op de ingeslagen weg naar een geïntegreerd bodembeheer. Tussen september en oktober 2021 werd een enquête afgenomen bij de Brusselse burgers. Het doel was hun visies en bezorgdheden over het beheer en gebruik van de Brusselse bodems beter te kennen.

De enquête werd op grote schaal verspreid en verzamelde meer dan 240 antwoorden van een groot panel van burgers uit alle Brusselse gemeenten. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten:

  • Voor de deelnemers aan de enquête zijn de belangrijkste vormen van bodemgebruik: natuurgebieden (61,6%), woningen (52,7%) en landbouwgebieden (42,4%).
  • De ondoorlaatbaarheid (77,6%), verontreiniging (62%) en verlies van biodiversiteit van de bodems (53,5%) komen naar voren als de belangrijkste bedreigingen voor de respondenten.
  • Meer dan 90% van de deelnemers is voorstander van de invoering van een compensatiemechanisme wanneer kwaliteitsvolle bodem verloren gaataan de bouw.
  • Ten slotte is ongeveer 40% van de respondenten niet op de hoogte van bodemverdichtingsproblemen en 30% van het verlies van organische materie, hoewel deze bedreigingen in stedelijke gebieden wel degelijk aanwezig zijn.

 Indien u meer te weten wil komen, aarzel niet om het volledige verslag van de burgerenquête (.pdf) te raadplegen

 

Datum van de update: 18/02/2022