"BUBBLE- festival" - Kandidatenoproep – scholen (éducation)

14/11/2014

Voert u een milieuproject uit op school? Wilt u dit project in de kijker plaatsen, delen met anderen en genieten van een geweldige ervaring met uw leerlingen? Neem dan deel als projectbeheerder aan het Bubble-festival, een festival gewijd aan milieuprojecten van de Brusselse scholen.

Het festival zal plaatsvinden op Thurn & Taxis op 28 april 2015.

BUBBLE

Bubble is een netwerk van Brusselse scholen die aan milieuprojecten doen. Het ging van start in oktober 2013. Bubble wil scholen die actief met milieu bezig zijn de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten om hun ervaringen uit te wisselen. Op deze ontmoetingen kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor hun eigen project en beroep doen op de verworven kennis van hun collega’s.

Het BUBBLE-festival

Jaarlijks brengt Bubble leden en niet-leden samen rond een gezamenlijk evenement. In 2015 neemt het grote evenement de vorm aan van een festival rond Brusselse schoolprojecten: het Bubble-festival. Op dit festival stellen scholen hun “milieuproject” voor. Daarbij mogen de creativiteit en de deelname van leerkrachten en leerlingen niet ontbreken. Het publiek kan dan weer kennismaken met de projecten die in de kijker zullen staan.

Doe als projectbeheerder mee aan het festival

Wilt u actief deelnemen aan het Bubble-festival? Wilt u uw leerlingen extra motiveren en anderen laten meeprofiteren van uw milieuproject? Grijp dan deze kans en stel uw milieuproject voor op het Bubble-festival. Zolang ze verband houden met het leefmilieu (energie, duurzame voeding en moestuin, mobiliteit, afval en biodiversiteit…) en de leerlingen pedagogisch verantwoord betrokken zijn, komt uw project in aanmerking. Uw bijdrage kan allerlei vormen aannemen: workshop, toneel, fototentoonstelling, zintuiglijk parcours, tekenen, muziek, dans, optreden, verhalen, werkjes, video’s, wetenschappelijk experiment… creativiteit alom!
Leefmilieu Brussel biedt u een ideale ontmoetingsplaats om uw project zichtbaarheid te geven. Leefmilieu Brussel zorgt ook voor de logistiek (tafel, stoelen, panelen, enz.) en voor de middagmaaltijd van de projectbeheerders.

Tot slot

Op basis van de kandidaturen die binnenkomen, zal er een definitief programma van het Bubble-festival worden opgesteld. Vanaf januari nemen we contact met u op om de details van uw bijdrage te bespreken. De uitnodigingen voor het publiek (leraars, directie, verenigingen, ouders van leerlingen, pedagogische coördinatoren…) zullen in maart de deur uitgaan. Leefmilieu Brussel zorgt voor de promotie van het evenement.

Stel u kandidaat

Om deel te nemen volstaat het om het formulier in te vullen en om aan deze voorwaarden te voldoen:

  • Een Brusselse school zijn (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs). Ook een naschoolse opvang wordt aanvaard.
  • Uw project moet gerelateerd zijn met milieu.

Interesse? Vul tegen uiterlijk 28 februari het formulier HIER in.

Vragen?

Contacteer ons: Evelien De Coninck : 02/775.79.53 of edeconinck@leefmilieu.irisnet.be 

 

Datum van de update: 06/10/2016