Brussel test en voert nieuwe technologieën in om het lawaai van het wegverkeer te bestrijden…

21/03/2022

In het raam van de campagne ‘Remote sensing’, waarbij de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door duizenden voertuigen wordt geëvalueerd, heeft Leefmilieu Brussel in het najaar van 2020 metingen verricht van de geluidsniveaus van bepaalde voorbijrijdende voertuigen.  

Deze meetcampagne is een primeur in Brussel! Terwijl tot dusver het lawaai van het wegverkeer globaal werd gemeten in verschillende stations voor geluidsmetingen, werd tijdens deze campagne het maximale geluidsniveau van elk passerend voertuig vergeleken met zijn snelheid, versnelling, model, type van voertuig en het jaar van inverkeerstelling.  Deze analyses leverden een reeks zeer interessante bevindingen op! Bekijk ze in de samenvatting van de studie of in het volledig verslag.

Datum van de update: 22/03/2022

Documenten: