Brussel speelt, Brussel beweegt, Brussel amuseert zich…

09/04/2021

De lockdown heeft geen rem gezet op de projecten van Leefmilieu Brussel. Integendeel, in 2020 kwamen er drie nieuwe en zeer originele speeltuinen bij. Daarbovenop werden ook drie innovatieve ruimten voor urban sports aangelegd.
Ontdek deze nieuwe projecten in de nieuwe Mijn stad onze planeet.

Onze selectie

De werken aan de Renbaan zijn opnieuw van start gegaan. De Brusselse overheid en de privésector zetten samen hun schouders onder dit project dat de site zal omtoveren tot een gewestelijke ontmoetingsplek met natuur, educatie en recreatie voor een divers publiek. Het is de ambitie om van de site een centrale plaats te maken waar stad en bos samenkomen, waar het publiek kan kennismaken met de rijke en waardevolle biodiversiteit die in het bos aanwezig is, en waar bezoekers worden ontvangen met respect en aandacht voor de natuur.
Ontdek het nieuwe project voor de renbaan van Bosvoorde

Natuur in de stad is vanzelfsprekend. Er zijn veel voordelen aan verbonden. Het biedt bovendien ook een kans om jong en oud te sensibiliseren voor de bescherming van de biodiversiteit. Er zijn echter nog steeds veel mensen voor wie toegang tot de natuur geen evidentie is: slechtzienden, personen met beperkte mobiliteit of een handicap, ouderen... Gelukkig duiken er sinds enkele jaren in Brussel en elders steeds meer projecten op om iedereen te laten genieten van de voordelen van de natuur. 
Ontdek de bestaande initiatieven om de natuur voor iedereen toegankelijk te maken.

Enkele maanden geleden ging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste proefproject rond energiedelen van start. Onder leiding van de vzw PMO Nos Bambins delen de school ‘Nos Bambins’ en een vijftiental buurtbewoners in Ganshoren onderling groene stroom.
Meer informatie over gedeelde energie.

Om ons volledig digitaal tijdschrift te ontdekken, surf naar: maville-onzeplaneet.brussels

Veel leesplezier!

Datum van de update: 09/04/2021