Brussel in het centrum van de wereld!

13/07/2021

Wist u dit? Brussel is internationaal gezien een voorbeeld voor het beheer en de werkwijze met betrekking tot de antennes die elektromagnetische straling uitzenden.

Onlangs kwam er een missie van de Japanse overheid naar Leefmilieu Brussel om informatie in te winnen bij de dienst Technologie en Straling. Bovendien zijn ze niet de eersten, aangezien Vlaanderen, Zwitserland, Parijs en zelfs Singapore, Straatsburg en Luxemburg al waren langsgekomen om te leren van de knowhow van onze teams.

Maar wat maakt Brussel zo aantrekkelijk?

Enerzijds is de Brusselse wettelijke norm één van de strengste ter wereld! Ze is 50 keer strenger dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen norm en 12,5 keer strenger dan de oude Belgische federale norm. Ze houdt rekening met het voorzorgsprincipe, dat wil dat we bijzonder voorzichtig zijn zolang niet wetenschappelijk bewezen is dat deze straling geen invloed heeft op de gezondheid en het leefmilieu. Hoewel de meeste studies over dit onderwerp geruststellend zijn, houdt het Gewest rekening met deze onzekerheid om de Brusselaars te beschermen. 

Anderzijds is er interesse voor de werkmethodes van Leefmilieu Brussel. 

Alle aanvragen voor de installatie van zendmasten worden op voorhand geanalyseerd dankzij software voor het simuleren van elektromagnetische golven op een model van het Brusselse gebouwenpark. Alle beslissingen, vergunningen en technische dossiers worden vervolgens op onze website via een interactieve kaart en een onlinekadaster ter beschikking gesteld van iedereen. 

U ziet het, de transparantie, de strikte methodes en wetten maken van Brussel een voorbeeld voor het beheer van straling en antennes. Zo kunnen we de Brusselaars geruststellen!

Datum van de update: 27/07/2021