Brussel draagt zorg voor onze oren met Happy Ears

29/01/2018
affiche son amplifié nl

Vanaf 21 februari 2018 zullen de nieuwe regels om het publiek tegen  eventuele geluidsoverlast te beschermen, moeten worden nageleefd tijdens Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden. 

Bescherm uw oren met Happy Ears

Brussel kent heel wat activiteiten waarvoor versterkt geluid nodig is, in feestzalen of in openlucht. Boven een bepaalde drempel kan een verhoging van het volume een probleem vormen voor de mensen die er werken, die de stad bezoeken of voor de buurtbewoners. Het was nodig de situatie te verduidelijken door de wetgeving aan te passen. Maar ook door de professionelen en het publiek te informeren. Dat is het doel van de communicatiecampagne Happy Ears.

Decibels en versterkt geluid, wat is dat?

Geluid is een verplaatsing van lucht die een akoestische druk in het oor veroorzaakt. Deze akoestische druk wordt gemeten in decibels. 0 dB vertegenwoordigt de gehoorgrens, d.w.z. het minimale geluid dat het menselijk oor kan waarnemen. Het geluid is versterkt wanneer het vermogen wordt verhoogd met behulp van een elektronisch toestel. De versterking maakt deel uit van ons dagelijks leven:  de “versterker” van de hifiketen in de huiskamer of de home cinema zijn twee veelvoorkomende voorbeelden.

Een uitdaging voor de volksgezondheid

Eén op de twee jongeren heeft op 20-jarige leeftijd reeds te maken gekregen met gehoorproblemen na te zijn blootgesteld aan een ongepast geluidsniveau: gehoorverlies, oorsuizen, verstoorde slaap,... Het publiek beschermen wordt dus een uitdaging voor de volksgezondheid.  Als gevolg van deze vaststelling wil het nieuwe besluit de Brusselaars sensibiliseren en beschermen tegen gehoorproblemen. Het stelt een duidelijk kader en maximaal toegelaten geluidsniveaus voor de verspreiding van versterkt geluid vast.

Drie niveaus van versterkt geluid

Voortaan bedraagt het maximale niveau van versterkt geluid zonder voorwaarden 85 decibels A of dB(A). Twee uitzonderingen laten volumes van 95 dB(A) en 100 dB(A) toe.   Hoe hoger het volume, hoe strenger de voorwaarden ter bescherming van het publiek. In alle gevallen moet het gemiddelde geluidsniveau lager zijn dan 100 dB (A), de drempel waarboven de risico’s op gehoorverlies reëel zijn. 

Informeren en beschermen

Er bestaan Happy Ears-pictogrammen die de etablissementen kunnen ophangen als ze geluidsniveaus van gemiddeld meer dan 85 dB(A) verspreiden en waarvan de kleur varieert in functie van het geluidsniveau dat in de inrichting is toegestaan:  

pictogramme 100db

Wanneer het geluidsniveau gemiddeld maximaal  95 dB (A) bedraagt over 15 minuten, moeten de uitbaters het publiek informeren over de risico's van de verspreide geluidsniveaus en het geluidsniveau in real time afficheren.

Wanneer het geluidsniveau gemiddeld maximaal 100 dB (A) bedraagt over 60 minuten, moeten de uitbaters bovendien oorbescherming (oordoppen) en “stille” zones (waar het niveau niet hoger is dan 85 dB(A)) ter beschikking stellen van het publiek. Ze moeten de geluidsniveaus ook registreren en de historiek van deze registraties bijhouden. 

Er worden controles georganiseerd om de naleving van deze nieuwe wetgeving te garanderen. 

Het publiek van zijn kant kan zich voortaan op voorhand informeren door eenvoudigweg de tickets en affiches van een evenement te controleren. Daarop staan de gemiddelde verspreide geluidsniveaus vermeld.

curseur 85 dbcurseur 95 dbCurseur 100db

In de praktijk, voor het publiek ...

De maatregelen die door de inrichtingen worden ingevoerd, bieden het publiek de mogelijkheid zich te beschermen! Doe ook een beroep op uw gezond verstand om de risico’s op gehoorschade te verminderen:

  • Lokaliseer de inrichtingen die zich ertoe verbinden het maximale niveau van 85 dB (A) na te leven. Ze kunnen het groene pictogram 85 dB (.jpeg) gebruiken.
  • Identificeer de akoestische niveaus van de inrichtingen door te kijken naar het pictograme (oranje 95 dB (.jpeg) - roze 100 dB (.jpeg))) dat in de inrichting wordt opgehangen en bezoek deze inrichtingen bijgevolg met kennis van zaken.
  • Informeer u op voorhand over de verspreide geluidsniveaus door te controleren of de tickets en affiches van het evenement een cursor (Cursor 85 dB (.jpeg) of (.eps) - Cursor 95 dB (.jpeg) of (.eps) - Cursor 100 dB (.jpeg) of (.eps)) vermelden.
  • Draag minstens een deel van de avond oorbescherming-oordopjes bijvoorbeeld - tijdens concerten of bij het uitgaan in discotheken.
  • Gun uw oren rust nadat u ze enkele uren hebt blootgesteld aan versterkt geluidsniveau of neem een pauze in een ruimte van de inrichting waar het geluidsniveau minder hoog is.
  • Houd voldoende afstand van de luidsprekers.
  • Beperk het aantal keer dat u uw oren wekelijks blootstelt aan versterkt geluid.
  • Controleer het geluidsniveau van uw discman, autoradio of hifiketen.
  • Kijk uit voor alcohol en alle producten die de gehoorwaarneming vervormen en het gevoel van pijn verminderen.
  • Vermijd het langdurig dragen van een koptelefoon...

Meer weten ?

Om verder te gaan …

Datum van de update: 02/08/2018