Brussel, de stad waar alles mogelijk is

03/12/2021

Brussel, groene hoofdstad? Ja, en niet een klein beetje! Je vindt er zoveel plekken en projecten die in het teken staan van de milieutransitie, de klimaatuitdaging, ecologie en natuur. Een zelfvoorzienende moestuin op een dak, duurzame voorbeeldgebouwen, een internationaal gelauwerde ecologische wijk, een incubator voor duurzame start-ups, ecologische winkels, ambitieuze projecten voor het behoud van de biodiversiteit en publieksonthaal…

Het zijn maar enkele voorbeelden van het andere groene gezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Onze selectie

Brussel gaat resoluut de milieu- en klimaatuitdagingen aan. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan praktische oplossingen, innovatieve projecten en toekomstvisies. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe Brussel’Air-premie, waarover u verderop in dit magazine meer leest. In ruil voor jouw auto geeft deze premie je een mobiliteitsbudget dat je gedurende twee jaar naar believen kan besteden bij de deelnemende mobiliteitsspelers!

Een ander voorbeeld is de zeer actuele kwestie van overstromingen. In 2022 komt het waterbeheer in het Brussels Gewest in een stroomversnelling met de bredere uitrol van het Geïntegreerd Regenwaterbeheer (GRB). Het doel is met collectieve en individuele acties de eventuele schade door overstromingen te voorkomen of te beperken

Van de stad een harmonieuze en dynamische leefomgeving maken, vraagt om een goed evenwicht tussen het welzijn van de bewoners, oog hebben voor het milieu en ruimte geven aan economische activiteiten. Om die ambitieuze uitdaging aan te gaan, werd de milieuvergunning in het leven geroepen.

Om ons volledig digitaal tijdschrift te ontdekken, surf naar: maville-onzeplaneet.brussels

Veel leesplezier!

Datum van de update: 03/12/2021