Brouwerijen: een nieuwe bedieningsgids om u het leven te vergemakkelijken! (professionnels)

26/10/2021

Hebt u een brouwerij? Wilt u een brouwerij of een drankenwerkplaats overnemen? Leefmilieu Brussel stelt u een praktische gids ter beschikking om u te helpen uw beroepsactiviteit uit te oefenen met inachtneming van de milieuvergunningswetgeving.

Waarom een ondernemersgids?

Voor de exploitatie van een brouwerij, een werkplaats voor het bereiden of verpakken van alcoholische of niet-alcoholische dranken, een distilleerderij, een mouterij of een opslagplaats voor vaten of fusten bier moet u een milieuvergunning aanvragen.

Onze gids voor brouwerijen en drankenwerkplaatsen zal u helpen de exploitatievoorwaarden te begrijpen die uw milieuvergunning stelt.

Exploitatievoorwaarden: waarvoor?

De exploitatie van een brouwerij kan verontreiniging of hinder veroorzaken, met name voor de levenskwaliteit van de omwonenden en de negatieve effecten naar het milieu toe. In de milieuvergunning die aan deze uitbating is gekoppeld, zijn dan ook specifieke voorwaarden opgenomen om:

  • een harmonieus samenleven van de brouwerij of de installatie voor de bereiding of verpakking van dranken met de buurt mogelijk te maken;
  • om overlast door geur te voorkomen;
  • het milieu te beschermen en in het bijzonder bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Wat vindt u in deze ondernemersgids?

  • Hoe richt u uw bedrijf in en hoe beheert u het
  • Hoe lawaai en geurhinder van uw bedrijf te verminderen 
  • Hoe uw producten op te slaan
  • Hoe uw afval te beheren, vooral het gebruikt graan (bostel of draf) en het afvalwater
Datum van de update: 26/10/2021