U bent hier

Bouwondernemingen: streef naar “circulaire werven”!

05/03/2019

bernard_boccara_chantier_exemplaire_debatty.png

Photo du chantier exemplaire Debatty

De projectoproep  "be circular - be brussels",  een van de eerste belangrijke acties uit het GPCE, met een jaarlijks budget van 1 miljoen euro aan directe steun, werd gelanceerd. Het  doel is de creativiteit en transitie van de Brusselse ondernemingen naar een meer circulair economisch model te stimuleren. De bouwsector, die als sleutelsector voor deze transitie werd geïdentificeerd, kan gebruikmaken van een specifiek luik van deze projectoproep : de "circulaire werven".

 

 

Voor wie?

 • elke bouwonderneming met een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • voor gedeeltelijke of volledige renovatiewerken
 • waarvan het ontwerp of de uitvoering nog niet begonnen is vóór de datum van de lancering van de projectoproep.

Welke voordelen?

Indien uw project wordt geselecteerd, geniet u:

 • financiële steun tot 30.000 euro
 • gratis technische ondersteuning voor de duur van de werken
 • begeleiding op maat om het beheer van uw onderneming, de ontwikkeling van de technische innovatie, de opleiding of tewerkstelling te verbeteren
 • promotie van uw project.  

Wat is een circulaire werf?

Een renovatie-, uitbreidings- of nieuwbouwproject, met bijzondere aandacht voor het beheer van de materialen en human resources via, bijvoorbeeld:

 • het behoud van de bestaande constructie
 • het bestuderen van de aanpasbaarheid van de bouwelementen
 • het hergebruiken van materialen op de site en daarbuiten, voorafgegaan door een pre-sloopinventaris
 • een geïntegreerd beheer van het bouwteam
 • het valoriseren van de lokale knowhow
 • het creëren van samenwerkingsverbanden tussen werven en aannemers
 • enz.

Waarom?

Bouwwerven zijn grote verbruikers van hulpbronnen en produceren een grote hoeveelheid afval. De schaarsheid van de hulpbronnen en de huidige milieu-uitdagingen dwingen ons vandaag om het ontwikkelingsmodel te vervangen door een nieuw model.

Om innovatieve oplossingen (zo vroeg mogelijk in het bouwproces) te stimuleren, die de oorzaken van de bouwafvalproductie behandelen in plaats van het geproduceerde afval zelf, is het belangrijk te focussen op preventie en de voorbereiding op het hergebruik. De voorgestelde projecten zullen ambitieuze en innovatieve antwoorden op de renovatiewerken moeten vinden, door korte ketens en nieuwe manieren van samenwerken te bevorderen. Ze zullen de technische en financiële haalbaarheid van een rationeler gebruik van de hulpbronnen in de bouwsector bewijzen.

Het belang? Door het ontwerp en de uitvoering van uw werf te verbeteren, vermindert u het volume en de kostprijs, niet enkel bij uw aankoop van grondstoffen, maar ook bij de verwijdering van het afval.

Binnen welke termijn?

 • De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 15 mei 2019
 • Het volledige reglement van de projectoproep vindt u op www.circulareconomy.brussels.
 • Meer info: e-mail of bel naar 1819.

De projectoproep « be circular – be brussels » is een initiatief van de kabinetten van de Ministers bevoegd voor Leefmilieu en Energie enerzijds en Tewerkstelling en Economie anderzijds, in samenwerking met hun administraties. 

Datum van de update: 05/03/2019