Boommarter opnieuw in het Zoniënwoud!

19/09/2017

Op dinsdag 5 september 2017 ging de Brusselse boswachter Willy Van De Velde op de rem staan toen hij langs de Lorrainedreef te Ukkel een dode marter zag liggen. Hij nam foto’s van het dier en nam het kadaver mee voor verder onderzoek, aangezien hij vermoedde dat het om een zeldzame boommarter ging, en niet om de meer algemene steenmarter.  

Zijn vermoeden werd kort daarna bevestigd door bioloog Koen Van Den Berge (INBO), die het kadaver heeft onderzocht in het labo. “We kunnen met zekerheid zeggen dat het gaat om een jonge mannelijke boommarter, geboren in maart of april van dit jaar”, aldus de bioloog. En dat is fantastisch nieuws, aangezien het is geleden van april 1999 dat er nog eens met zekerheid een boommarter werd gespot in het Brussels Gewest!

De laatste jaren wordt door Leefmilieu Brussel veel ingezet op het herverbinden van natuurlijke biotopen. Deze raakten immers in het verleden versnipperd door toenemende infrastructuur, zoals auto- of spoorwegen. En dat is vaak nefast voor mobiele zoogdieren, die in grote territoria leven, en deze auto- en spoorwegen moeten oversteken op zoek naar voedsel. Voorbeelden van bestaande herverbindingsmaatregelen zijn de ecoducten over de spoorlijn Brussel-Namen en de Brusselse Ring (in aanbouw), alsook de 21 ecoduikers (kleine tunnels) onder de wegen, die verschillende delen van het Zoniënwoud met elkaar verbinden. In het kader van het Life+ OZON-project bundelen de drie gewesten de krachten om deze infrastructuur uit te breiden en te verbeteren.

Het is niet zeker of de dood gevonden boommarter ook geboren werd in het Brusselse deel van het Zoniënwoud. “Maar wellicht komt het dier toch niet van heel ver…”, besluit de bioloog zijn autopsieverslag. Dit is een zeer hoopgevende conclusie: boommarters hebben als toppredatoren hun plaats in het Zoniënwoud. Hopelijk kunnen ze in de toekomst een stabiele populatie opbouwen in het Brussels Gewest.

Meer uitleg over boommarters en zoogdieren in het algemeen, kan u binnenkort vinden in de nieuwe ‘Atlas van de zoogdieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, een studie uitgevoerd door Natuurpunt Studie en Natagora in opdracht van Leefmilieu Brussel. 

Datum van de update: 20/09/2017