Bonus Energiepremie maakt renovatie nog aantrekkelijker

10/09/2020
Tijdelijke bonus

De Energiepremie is momenteel al heel interessant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en wie nu renoveert kan daarbovenop nog genieten van een extra bonus. Tot 1 september 2021 voorziet het Brussels Gewest 16 miljoen euro extra voor de Bonus Energiepremie in het kader van de relancemaatregelen naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Dat maakt het nu nog interessanter om de energieprestaties van uw gebouw te verbeteren.

Voor wie is de bonus?

Voor alle burgers, ondernemingen of collectiviteiten die werken plannen aan hun gebouw in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De bonus richt zich vooral op burgers met een bescheiden inkomen, op collectieve voorzieningen (rusthuizen, scholen, sportcentra, ...) en mede-eigendommen (de zogenaamde 'categorie C').

Iedereen in een hogere inkomensgroep heeft ook recht op een bonus wanneer zij natuurlijke isolatiematerialen gebruiken of drie verschillende premies aanvragen.

Voor welke premies geldt de bonus?

De Bonus Energiepremie bestaat uit 3 tijdelijke acties:

  • 1. voor energieaudits en -studies: verhoging van de premie met 25% (categorie C)
  • 2. voor isolatie: verhoging van de premie met 25% (categorie C) en extra bonus bij natuurlijke isolatiematerialen (voor alle aanvragers)
  • 3. voor minimaal 3 soorten werken: een bonus van 20% op het totaalbedrag van de premies voor categorie C en 10% voor hogere inkomens (categorie A en B)

Dankzij deze acties kan het terugverdiende bedrag flink oplopen. Ook is het plafond van de  investeringen verhoogd van 50% naar 70% (categorie C).

Kijk maar naar het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld uit de praktijk: Energiepremie  + bonus =  8.600 + 3.520 euro extra steun

Stel, u gaat verbouwen en u wilt 70 m2 dak isoleren met natuurlijk materiaal, 60 m2 vloer isoleren, efficiënte mechanische ventilatie plaatsen en een nieuwe verwarmingsketel met schoorsteentubering installeren. U hebt een bescheiden inkomen (categorie C).

Met de huidige Energiepremies kan u al rekenen op 8.600 euro. Dankzij de bonus komt daar nu nog eens 3.520 euro bij voor een totaal van 12.120 euro. Dat komt neer op meer dan +40% extra premie.

  Bestaande Energiepremie Energiepremie + bonus

Dakisolatie

3 500 €

4 550 €

Vloerisolatie

1 800 € 2 250 €

Mechanische ventilatie

geen extra bonus
1 750 € 1 750 €

Verwarming

geen extra bonus
1 550 € 1 550 €

Meerdere werken

- 2 020 €
Totaal premie 8 600 € 12 120 €

Een economisch en ecologisch herstelplan

Deze Bonus Energiepremie maakt deel uit van van de relancemaatregelen van de Brusselse Regering. Ondanks de context is deze vastbesloten om investeringen in energierenovatie te activeren en zo de economische sector te ondersteunen en tegelijkertijd een positieve impact op het milieu te hebben.

Hoe aanvragen?

U kan de Bonus Energiepremie aanvragen wanneer de saldofactuur van de werken of audit dateert tussen 1/9/2020 en 1/9/2021.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie vindt u op https://leefmilieu.brussels/energiepremies

Om te kunnen genieten van gratis advies en hulp bij het invullen van uw formulieren, contacteer één van de volgende organisaties.

Datum van de update: 16/09/2020