Bodemverontreiniging: maak kennis met onze drie nieuwe publicaties

18/06/2015

Maak kennis met de nieuwe publicaties die Leefmilieu Brussel heeft uitgegeven in het raam van het Internationale jaar van de bodem dat werd uitgeroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), alsook naar aanleiding van het colloquium over tien jaar bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leefmilieu Brussel deelt de internationale bezorgdheid over een duurzaam bodembeheer om de volksgezondheid en het ecosysteem te beschermen, maar ook de voedselveiligheid en de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Geef een verontreinigde bodem een tweede leven! Praktische gids voor de juiste aanpak

BROCHURE voor particulieren en professionals: alles omtrent het beheer van een verontreinigde bodem, het verkennend bodemonderzoek en bodemsanering.
 

Het bodemattest: praktische gids

 
BROCHURE voor particulieren en professionals: waarom een bodemattest? Hoe het verkrijgen? Wat is de inventaris van de bodemtoestand? 
 

Bouwen en bodemsanering: 1 project, vele voordelen…

 
FOLDER voor particulieren en professionals: sensibilisering voor bodemsanering bij de start van een bouwproject en verwijzing naar de tools van Leefmilieu Brussel.
 

 

Datum van de update: 30/03/2017