Bodemsaneringswerken? Maak gebruik van onze aankoopcentrale. (professionnels)

07/01/2021

Leefmilieu Brussel stelt vast dat veel overheidsinstanties moeilijkheden ondervinden wanneer ze bodemsaneringswerken moeten laten uitvoeren. Die moeilijkheden zijn met name verbonden aan : het uitschrijven van overheidsopdrachten voor  de aanstelling van een aannemer, de naleving van de geldende bodemwetgeving of het toezicht op de werf door een bodemdeskundige.

Bent u een gemeentelijke, gewestelijke of federale overheidsinstantie die zich moet houden aan de regels voor overheidsopdrachten of bent u een instantie zoals een school, een openbaar ziekenhuis, of dergelijke en moet u bodemsaneringswerken uitvoeren op Brussels grondgebied?

Maak dan gebruik van onze nieuwe aankoopcentrale ‘bodemsaneringswerken’. Het gaat om een overheidsopdracht die door Leefmilieu Brussel is gesloten voor potentiële kopers die ook onderworpen zijn aan de regels voor overheidsopdrachten. De centrale is flexibel opgesteld opdat ze zou kunnen toegepast worden voor uiteenlopende situaties. 

Om er een beroep op te kunnen doen, moet u eerst een tripartiete overeenkomst ondertekenen, die u, als openbare aankoopinstantie zowel bindt aan Leefmilieu Brussel als aan de twee door de overheidsopdracht aangestelde aannemers. Deze overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd. 

Weet tot slot ook dat deze centrale een aanvulling vormt op de aankoopcentrale voor bodemonderzoek, die reeds enkele jaren bestaat.

Meer informatie en nuttige documenten vindt u op de webpagina's die gewijd zijn aan onze twee aankoopcentrales.

Datum van de update: 07/01/2021