Binnenkort is er een permanente natuurlijke zwemvijver in Brussel

03/12/2021

Droomt u er soms van om in openlucht te kunnen zwemmen in Brussel?

Leefmilieu Brussel bestudeert al enkele jaren de mogelijkheid om een bestaande vijver om te vormen tot een natuurlijke zwemvijver. In 2019 werd met Pool Is Cool een testfase georganiseerd in de Grote vijver van de Pede in Anderlecht. Twee jaar later geven de resultaten van de haalbaarheidsstudie groen licht om een vijver in het Park van Neerpede om te vormen tot een zwemvijver. Het gaat om de vijver tussen de Haasstraat en de Mayfair-sporthal. De aanvang van de werken is gepland voor 2023 en de inhuldiging voor de lente van 2024. 

Het park van Neerpede, tussen stad en platteland

Het Park van Neerpede is een belangrijk overgangsgebied tussen stad en platteland dat zich over 40ha uitstrekt. Het Gewest, onder impuls van minister van Leefmilieu Alain Maron wil de groene en blauwe ruimten van het Park van Neerpede opwaarderen door er in meerdere fases een gewestelijk recreatief gebied te ontwikkelen. Deze opdracht werd toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel. Het eerste project dat het daglicht zal zien, is de omvorming van een vijver tot een natuurlijke zwemvijver.  Het zal de komende jaren worden aangevuld met andere projecten die het Park van Neerpede zullen omvormen tot een gewestelijk recreatief park (recreatieve pool onder de Ring, avonturenheuvel, herinrichting van de volledige 40 ha, diversificatie van het populierenbos, heraanleg van de oevers van de Neerpedebeek ...).

Leefmilieu Brussel werkt actief aan de voorbereiding van de studie en de indiening van de stedenbouwkundige vergunning. De werken zullen door Beliris worden gefinancierd en gecoördineerd. Het project voorziet de herinrichting van het volledig gebiede rond de zwemvijver. De voornaamste geplande inrichtingswerken zijn:

  • Inrichting van een zwemvijver met aanleg van een lagune en een onthaalstructuur voor de zwemmers.
  • Herinrichting van een vijver voor de biodiversiteit door de oevers nog natuurlijker te maken.
  • Omvorming van het einde van de Olympische Dreef tot een parkgebied om de link tussen de grote vijver en de rest van het Park van Neerpede te benadrukken. 
  • Inrichting van de natuurlijke oever van de Neerpedebeek.
  • Integratie van het stormbekken en de Marius Renard-ring in het parkgebied om de vijver te naturaliseren en dit gebied nog meer in het park te integreren.

 

1. Zwemvijver

2. Stormbekkengebied

3. Vijvers en Neerpedebeek

4. Parkgebied

5. Vijver voor de biodiversiteit

6. Olympische Dreef

7. Heuvel

8. Ring

9. Mayfair-sporthal
 

De haalbaarheidsstudie van Leefmilieu Brussel voor een natuurlijke zwemvijver van meer dan 5000 m²

De haalbaarheidsstudie heeft de manier geëvalueerd waarop een zwemvijver en de nodige infrastructuur voor het beheer ervan op een harmonieuze manier met de andere parkfunctionaliteiten kunnen worden geïntegreerd.  De voor- en nadelen van 2 scenario's werden bestudeerd:

  • Een vijver van 12.000 m², waarvan 5.000 m² voor zwemmers: de vijver is gelegen tussen de Haasstraat en de Mayfair-sporthal, tot nog toe « Middelste vijver» genoemd.
  • Een vijver van 4.000 m², waarvan 2.600 m² voor de biodiversiteit: de vijver ligt ten noorden van de heuvel en de ring.

Op basis van een evaluatie van de fauna en de flora op de site werd de kleinste vijver geïdentificeerd als een waterpartij met hoge biodiversiteitswaarde omwille van de aanwezigheid van een rietveld en de nabijgelegen heuvel met wilde fauna en flora. De grootste vijver is opener en zonniger en maakt een groter zwemgebied mogelijk. De zwemzone zal evenwel beperkt zijn tot het zuidelijke deel van de vijver, aangezien het centrale deel als stormbekken fungeert. 

Systeem voor het beheer en onthaal van de zwemmers

Het doel van het project is een zwemzone te creëren die voor iedereen toegankelijk is. Hiervoor zal de vijver dieper worden gemaakt (1,5 à 3 meter afhankelijk van de zone).

De zwemzone zal een oppervlakte van 5.000 m² hebben, ofwel 4 olympische zwembaden. De maximale lengte zal ongeveer 130 meter bedragen, wat zal toelaten er aan sportzwemmen te doen. Minder diepe zones en een kinderbadje zullen ook recreatief zwemmen voor kinderen mogelijk maken.

Om de waterkwaliteit te garanderen en de toevloed van bezoekers in het park te controleren, wordt voorgesteld de toegang tot de vijver te beperken tot max. 225 zwemmers. Er werd ook voorzien om een onthaalinfrastructuur voor de zwemmers te bouwen. Tijdens een hittegolf zal een rotatiesysteem worden ingevoerd om zoveel mogelijk zwemmers de kans te geven om gebruik te maken van de vijver.

De omliggende parkgebieden zullen permanent open zijn voor het publiek. De zwemmers en andere parkgebruikers kunnen van de zon genieten op deze grasperken die omzoomd zijn door bomen. Het bezoek aan de zwemvijver zal sterk variëren afhankelijk van de seizoenen. Daarom wordt voorgesteld de zwemvijver van mei tot september voor het publiek open te stellen. Tijdens de wintermaanden zullen de zwemactiviteiten worden toevertrouwd aan een zwemclub die voor iedereen toegankelijk is, maar waarvan men lid moet zijn. 

Datum van de update: 10/02/2022