"The Bike Project": een actie die in de Brusselse ondernemingen op wieltjes loopt! (professionnels)

14/01/2016

U wilt uw medewerkers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen? Stel u kandidaat vóór 19 februari en krijg gratis begeleiding op maat.

"The Bike Project" is een actie die het Brussels Gewest in 2014 lanceerde op initiatief van Leefmilieu Brussel in partnerschap met Brussel Mobiliteit. Deze actie wil het gebruik van de fiets promoten bij organisaties die een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen.

In 2015 werden 9 organisaties geselecteerd om gratis "pasklare" begeleiding te krijgen: het Plaza-hotel, het Amigo-hotel, de Senaat, de Bank of New York Mellon, het FAVV, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de FOD Economie, Kone en Decathlon.

Hoe werkt het?

Elke geselecteerde organisatie krijgt 8 maanden lang persoonlijke begeleiding van de experts in actieve mobiliteit. Leefmilieu Brussel financiert die begeleiding. Het is de bedoeling in de betrokken ondernemingen een echte fietsdynamiek in gang te zetten.

Daarvoor voorziet "The Bike Project" onder meer gratis in:

◗  de terbeschikkingstelling van elektrische fietsen, vouwfietsen, klassieke fietsen en vrachtfietsen;

◗  een opleiding voor fietsen in de stad;

◗  fietstrajecten op maat.

De werknemers die dat wensen kunnen twee weken lang een fiets testen. Het project streeft ook naar de uitbouw van wettelijk conforme, veilige en praktische fietsinfrastructuur.

Getuigenis (Corine De Roy, adjuncte bij de Human Resources-directie, Plaza-hotel)

"Het Plaza Brussels-hotel heeft zich eerder al aangesloten bij een aantal projecten die "milieuvriendelijke" waarden nastreven. Omdat we in ons bedrijf in dat verband tal van procedures hebben uitgewerkt, behaalden we 2 sterren voor het Brussels ecodynamisch label. We sensibiliseren ons personeel en onze klanten voor energiebesparingen, voor de recyclage en het gebruik van herbruikbare materialen, …

Het personeel sensibiliseren om met de fiets te komen werken, past binnen de waarden die we verdedigen. In het Brusselse stadscentrum wordt de fiets nog te vaak gezien als een gevaarlijk vervoermiddel dat, gelet op het grillige weer in ons land, veeleer onpraktisch is. De directie had in principe niets tegen het project en we beschikken ook over de geschikte infrastructuur voor een dergelijk project (afgesloten garage, douches voor het personeel, enz. … ).

Een van de sterke punten van het "Bike Project" is ontegensprekelijk dat het een project is waarover goed is nagedacht. Het team van het "Bike Project" is ook zeer gemotiveerd en past zich aan de noden van elke organisatie aan. Het project is ook niet te langdurig of te omvangrijk. Het omvat enkele, makkelijk te nemen stappen. De diversiteit van de voorgestelde fietsen is ook een troef. Het voordeel voor de onderneming is de afname van het aantal parkeerplaatsen voor het personeel. De parking is er vooral voor de klanten. We hebben onze infrastructuur aangepast en  de fietsparking uitgebreid en verbeterd. De fietsparking werd verplaatst, afgebakend en we installeerden 5 omgekeerde "U’s" om de parking te vergroten en te optimaliseren. Er zijn 3 à 4 nieuwe fietsers en vanaf de lente hopen we dat aantal nog te verhogen. Het is niet uitgesloten dat we voor de volgende "incentive" in de lente met alle personeelsleden een fietsuitstap maken."

Geïnteresseerd in het experiment? U kunt zich tot 19 februari kandidaat stellen voor de editie van dit jaar.

Meer info: www.thebikeproject.be of via Loïk Dal Molin of tel.: +32 2 775 78 77.

Datum van de update: 25/01/2016