Bezoek Leefmilieu Brussel tijdens de Open Bedrijvendag

30/09/2019

Zondag 6 oktober zetten honderden bedrijven hun deuren open voor de Open Bedrijvendag. Ook Leefmilieu Brussel, de gewestelijke overheidsdienst voor leefmilieu, energie en levenskwaliteit van het Brussels Gewest. Wees welkom van 10 tot 17u en kom meer te weten over de milieu-uitdagingen.

De 1.000 medewerkers van Leefmilieu Brussel zetten zich dagelijks in om burgers en professionals aan te moedigen en te begeleiden bij hun acties voor een duurzame stad. We spelen ook een rol bij het opwaarderen van het stadslandschap door het beheer van de gewestelijke natuurgebieden.

De opdrachten van Leefmilieu Brussel

  • Kennis verbeteren: als expertisecentrum inzake duurzame ontwikkeling verzamelen we wetenschappelijke gegevens over het leefmilieu in het Gewest.
  • Sensibiliseren en adviseren: om gedragsverandering te stimuleren en te begeleiden werken we hulpmiddelen uit voor opleiding en communicatie.
  • Ondersteunen en motiveren: we ontwikkelen verschillende financiële en technische steunmaatregelen, en innoverende programma’s om het implementeren van duurzame oplossingen te vergemakkelijken.
  • Omkaderen en controleren: we zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de goede uitvoering van het milieubeleid. Leefmilieu Brussel werkt wetsvoorstellen uit, levert vergunningen af en controleert of de verplichtingen worden nageleefd.
  • De natuur in de stad herwaarderen: onze teams op het terrein zijn belast met het ontwerp, onderhoud en beheer van de groene ruimten in een van de groenste hoofdsteden van Europa.

Allerhande interventiedomeinen

Leefmilieu Brussel is actief in de belangrijkste domeinen die verband houden met het behoud en de verbetering van het leefmilieu:

  • Fysieke omgeving: onbevaarbare waterlopen, groene ruimten, biodiversiteit, bossen, bodem, luchtkwaliteit, duurzame gebouwen.
  • Gedrag: duurzame consumptie, dierenwelzijn, geluidshinder, elektromagnetische straling, planning van afvalbeheer.
  • Overkoepelende acties: strijd tegen klimaatverandering, ontwikkeling van de circulaire economie.

Al sinds zijn oprichting wil Leefmilieu Brussel toonaangevend zijn inzake milieubeheer. De EMAS-erkenning die we net in de wacht hebben gesleept, is hiervan het beste bewijs. Ze verplicht ons om onze milieuprestaties te analyseren en te verbeteren.

Meer info:

Zondag 6 oktober, van 10 tot 17u.

https://openbedrijvendag.be/

Datum van de update: 02/10/2019

Documenten: