Beter produceren, goed eten, dat is de « Good Food-strategie » van het Gewest ! (éducation)

29/01/2016

1/3 van de wereldvoedselproductie wordt verspild, voedingswaren die vaak van de andere kant van de planeet komen tegen een ongelooflijke kostprijs voor het leefmilieu … De inzet is enorm ! Daarom lanceert het Brussels Gewest zijn Good Food-strategie voor een transitie naar een duurzaam voedingssysteem.

Lokaal produceren in Brussel ?

Ja, boomgaarden, collectieve moestuinen, kippenrennen, stadsboerderijen, … hebben hun plaats in Brussel en kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een echte lokale voedselproductie! Het doel ? Duurzaam produceren, gezondere voeding produceren, de milieukosten van het transport beperken, de sociale cohesie verhogen, …

Het Gewest wil via de stedelijke en randstedelijke productie tegen 2035 aan 30% van zijn behoeften aan groenten en fruit voldoen. Individuele en collectieve moestuinen en co-tuinieren blijven niet achter en zullen de komende jaren sterk worden aangemoedigd.

Een productie die toegankelijk is voor iedereen

Duurzame voeding in Brussel produceren, allemaal goed en wel, maar die voeding moet ook beschikbaar worden gemaakt! Het Good Food-aanbod kenbaar maken, de sector helpen om de beschikbaarheid van Good Food in nieuwe of bestaande distributieruimten te bevorderen, kantines en restaurants helpen om hun menu’s aan te passen met het oog op meer Good Food-gerechten … het zijn allemaal belangrijke uitdagingen voor de strategie. Een andere uitdaging : ervoor zorgen dat alle Brusselaars, ook die met een laag inkomen, toegang kunnen hebben tot die voeding.

Het veranderingsproces begeleiden

Om de cirkel rond te maken moet er bij de consumenten een vraag zijn naar duurzaam geproduceerde voedingswaren en moeten ze bereid zijn hun dagelijkse voedingsgewoonten aan te passen. De toename van lokale biomarkten en –winkels is een bewijs dat een dergelijke vraag bestaat en dat die vraag blijft toenemen. Toch blijft het nodig om burgers en gezinnen te sensibiliseren voor nieuwe voedingsgewoonten.

Op lange termijn is het van kapitaal belang de toekomstige generaties bij deze transitie te betrekken via een pedagogische benadering en het aanmoedigen van het duurzame beheer van schoolkantines. Praktische workshops, animatieactiviteiten, het aanmoedigen van schoolmoestuinen staan dus op het menu van de strategie !

Verspilling beperken en de toegang tot voeding verbeteren !

Een van de grote uitdagingen van een duurzaam voedingssysteem is de beperking van de voedselverspilling. Elke Brusselaar gooit gemiddeld 15 kg voeding per jaar weg. En de restaurantsector blijft niet achter met 11.880 ton afval per jaar ! Een beperking van de verspilling aan de bron (thuis, op restaurant, in de kantine, …) is mogelijk en maakt het mogelijk echt op de natuurlijke hulpbronnen te besparen. Het recupereren en valoriseren van onverkochte waren vult die preventieve benadering aan en draagt bij tot voedselhulp. Het is de bedoeling tegen 2020 de voedselverspilling met 30 % te beperken!

Good Food, als leefmilieu en economie hand in hand gaan !

De uitdaging voor Good Food is niet enkel betere voeding voor iedereen en een milieuvriendelijkere productie. Voeding zorgt vandaag voor ongeveer 33.000 jobs in Brussel, met een potentieel van 2900 nieuwe banen doorheen alle schakels van de keten.

Datum van de update: 15/02/2016