Bestel uw kalender 2015

09/12/2014
Kalender 2015

Iedereen kent de Brusselse vossen, de reeën, de slechtvalken van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal… Maar het Brussels Gewest herbergt nog heel wat andere, soms verrassende, soms spectaculaire soorten, die u vaak niet verwacht in een stedelijke omgeving. Het Zoniënwoud draagt in grote mate bij tot deze rijkdom, maar ook alle parken en tuinen, zowel openbaar als privé, oevers van waterlopen en vijvers, spoorwegbeddingen…

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om u, via onze jaarkalender, de verscheidenheid en de schoonheid van over het algemeen minder bekende soorten te tonen. Sommige van deze dieren vallen weinig op in de natuur, maar ze dragen evenzeer als de zichtbare soorten bij tot de rijkdom van de Brusselse natuur.
Net als andere jaren krijgen de abonnees van Mijn stad onze planeet een exemplaar van de kalender bij het decembernummer.

U kunt de kalender ook bestellen bij de dienst Info-Leefmilieu op 02 775 75 75 of per e-mail.

Datum van de update: 25/01/2016