Best practices voor het leefmilieu : een update van onze gids voor professionals (professionnels)

05/10/2021

Om u als professional bij te staan, biedt Leefmilieu Brussel u ter ondersteuning, een gids aan om kennis te nemen van de leefmilieuwetgeving.

Wij hebben ons ‘Vademecum van milieuinbreuken’ bijgewerkt in functie van de wetswijzigingen. U vindt er alle actualiseringen betreffende de professionele goede praktijken en de referenties naar de relevante wetteksten.

Waarom een vademecum?

Dit vademecum verheldert uw verplichtingen, als professional, inzake leefmilieu. Zo helpt deze korte gids u  inbreuken te voorkomen en u in regel te stellen. Hij informeert u over de opdrachten van de inspectie, het herstel en de sanctionering in geval van milieuinbreuken.

Het vademecum: 13 thematieken

Opgesteld rond 13 thematieken, van de luchtkwaliteit tot het beheer van de bodem, via milieuvergunningen, natuurbescherming, afvalbeheer, dierenwelzijn of lawaai, stelt het vademecum u in staat de leefmilieuwetgeving die in het Brussels Gewest van toepassing is, beter te kennen.

Onze gids

Datum van de update: 05/10/2021