Bescherming van fauna en flora: 13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel beschermd als site Natura 2000

13/02/2019

De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren uitbreiding van het Engelandplateau. De redenen voor deze uitbreiding zijn de hoge wetenschappelijke en natuurlijke waarde alsook de unieke geomorfologische structuur van de site. Een wetenschappelijk onderzoek heeft ook gewezen op de aanwezigheid van een nieuwe vleermuizensoort, de Ingekorven vleermuis, die niet gekend was bij de goedkeuring van het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit.

Het Natura 2000-netwerk is een grote verzameling gebieden die aangeduid zijn in elke lidstaat van de Europese Unie. Doel is om de uitzonderlijke en breekbare fauna en flora die er leeft te behouden, zonder de plaatselijke sociaaleconomische bekommernissen uit het oog te verliezen.

In Brussel vertegenwoordigen deze gebieden een oppervlakte van 2.375 ha (ofwel ongeveer 14 % van het grondgebied), verdeeld in 3 Speciale Beschermingszones (SBZ’s):  “Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe” (2064ha), “Bosgebieden en open gebieden ten zuiden van het Brussels Gewest. Complex Verrewinkel – Kinsendaal” (140ha) en “De bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest” (117ha).

De wet bepaalt hierover het volgende: “De Regering kan op elk moment de schriftelijke en cartografische voorschriften van het aanwijzingsbesluit volledig of gedeeltelijk herzien volgens de evolutie van de wetenschappelijke kennis, de beheerstechnieken of de staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en soorten aanwezig in het Natura 2000-gebied”. Dit artikel preciseert ook dat deze herziening in geen enkel geval een verkleining van de oppervlakte van het Natura 2000-gebied tot gevolg mag hebben.

Het Engelandplateau is een seminatuurlijke site die doorkruist wordt door de Groene Wandeling. De site bestaat uit weilanden en bossen. Het is een verbindingsgebied tussen verschillende groene ruimten: De Kinsendaal-Kriekenput-Keyembempt en het complex dat gevormd wordt door het Verrewinkelbos en het Buysdellebos, alsook het Kauwbergplateau. Het Engelandplateau is van groot belang voor het groene netwerk.

De uitbreiding van het Natura 2000-gebied “Verrewinkel – Kinsendaal”, met inbegrip van een deel van het Pasteurinstituut, werd besloten op basis van twee wetenschappelijke studies:

  • De eerste is een rapport van G. Heutz (2017) met als titel “Beoordeling van de habitats van het Engelandplateau met het oog op een mogelijke uitbreiding van de SBZ II (vert.)” die besluit dat “de opname van het domein van het Pasteurinstituut in de SBZ II een belangrijke meerwaarde zou betekenen voor de duurzame verwezenlijking van de doelstellingen voor de SBZ II. Een andere bestemming en een ander gebruik van het domein zouden daarentegen een bedreiging kunnen vormen voor de sterke verslechtering van die duurzaamheid [sic]. “
  • De tweede studie is er een van W. Willems (2017) en is getiteld “Waarneming van de Ingekorven vleermuis in de SBZ 2 ‘Engeland’, Rapport Natuurpunt Studie ()”. Dit rapport wijst op de aanwezigheid van een vleermuizensoort, de Ingekorven vleermuis, die bij het goedkeuren van het aanwijzingsbesluit nog niet gekend was.
Datum van de update: 25/07/2019