Bent u een aanbieder van mobiliteitsdiensten en wenst u uw diensten aan te bieden in het kader van de Brussel'Air-premie? (professionnels)

18/10/2021

Elke aanbieder van mobiliteitsdiensten die wil worden opgenomen in de lijst van aanbieders bij wie Brusselaars hun Brussel'Air-premie kunnen besteden, moet dit formulier (.docx) invullen en opsturen naar maas@sprb.brussels.

Om een aanbieder van mobiliteitsdiensten te worden, moet de operator aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • mobiliteitsdiensten of een platform voor mobiliteitsdiensten aanbieden waarop het premiebedrag kan worden geladen;
    • Een platform voor mobiliteitsdiensten moet ten minste de volgende diensten omvatten: vervoerbewijzen van de MIVB, een autodeeldienst, een taxidienst en een fietsdeeldienst;
  • de toegang tot de mobiliteitsdiensten of tot het platform voor mobiliteitsdiensten kunnen garanderen tijdens de volledige duur van het gebruik van de mobiliteitsdienst door de begunstigden van de Brussel'Air-premie;
  • de mobiliteitsdienst of een platform voor mobiliteitsdiensten aanbieden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minstens 12 maanden van de 18 maanden die voorafgaan aan de ondertekening van het contract, met uitzondering van de platformen voor mobiliteitsdiensten georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • garanderen dat het aanbod en de activiteit verenigbaar zijn met de beginselen van het gewestelijke mobiliteitsbeleid. 

Na de verificatie van de deelnemingsvoorwaarden en na ondertekening van een contract met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en MIVB wordt de mobiliteitsoperator ten laatste na 1 jaar opgenomen in de lijst van operatoren bij wie de burger zijn/haar Brussel'Air-premie kan besteden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brussels Mobiliteit op maas@sprb.brussels.
 

Datum van de update: 05/11/2021