Bent u betrokken bij het verplichte Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)? (professionnels)

06/03/2020

Bezit of gebruikt uw organisatie een groot vastgoedpark in het Brussels Gewest? Dan bent u sinds 1 juli 2019 misschien onderworpen aan de verplichting een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te maken om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen. De identificatiefase begon in juli 2019. Tijdens deze fase moet elke onderworpen organisatie een contactpersoon aanwijzen, ‘PLAGE-coördinator’ genaamd, en vóór 30 juni 2020 haar vastgoedpark meedelen.

PLAGE in het kort

De PLAGE-reglementering verplicht de eigenaars en/of gebruikers van grote Brusselse vastgoedparken om energiebesparende acties te ondernemen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt een becijferde doelstelling vast op basis van de gemeten energieprestaties van alle gebouwen van de organisatie. Die krijgt vervolgens 3 jaar de tijd en kan vrij kiezen met welke middelen ze deze doelstelling zal bereiken. Er is in strafrechtelijke sancties voorzien indien de procedure niet nageleefd wordt. Er is een administratieve boete mogelijk als de PLAGE-doelstelling niet wordt nageleefd.

Wie is hierbij betrokken?

Elke organisatie die eigenaar en/of gebruiker van gebouwen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een vastgoedpark van grote omvang vertegenwoordigt, nl.:

 • voor de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden: vanaf 250 m²;
 • voor de andere overheden: vanaf 50.000 m² ;
 • voor de verenigingen en ondernemingen: vanaf 100.000 m².

Wie, wat, hoe?

De opstelling van een PLAGE past binnen een circulair proces van voortdurende verbetering. Na een identificatieperiode die eigen is aan het eerste PLAGE verloopt elke cyclus in 3 fases.

 • Programmatiefase (fase 1)
  Over een periode van max. 18 maanden voor het eerste PLAGE, 12 maanden voor het volgende PLAGE.
 • Uitvoeringsfase (fase 2)
  Over een periode van 36 maanden vanaf de bekendmaking van de becijferde doelstelling. 
 • Evaluatiefase (fase 3)
  Over een periode van max. 4 maanden.

U vindt tal van tools om u te begeleiden op de PLAGE-pagina 

Contact : facilitateur@environnement.brussels of per telefoon op 0800/85775.

Datum van de update: 06/03/2020