BENEFIC geeft het milieuvriendelijke transport in Brussel een boost

27/07/2018

BENEFIC is een projectoproep die Europese fondsen aanwendt om te voorzien in nieuwe tank- en laadpunten voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart. De projectoproep, die liep tot mei 2018, kende voor projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een subsidiebudget van 393.040 € toe.  

Concreet zal de komende twee jaar de volgende infrastructuur worden ontwikkeld: 350 laadpunten, 2 snelle laadpunten en 1 ultrasnel laadpunt voor elektrische voertuigen, net als tankstations voor CNG (samengeperst aardgas).

Een grensoverschrijdend project

Het initiatief BENEFIC is innovatief omdat het steunt op de samenwerking tussen Nederland, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 projecten plannen de komende twee jaar de installatie van 1.000 bijkomende laad- en tankpunten bijkomen voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtwagens en binnenvaartschepen. In totaal wordt er voor 5.337.755 euro aan subsidies toegekend. BENEFIC is onderdeel van het EU-programma “Connecting Europe Facility”, gefinancierd door de Europese Commissie. 

Naar een doorbraak van het milieuvriendelijk vervoer

Vandaag kiezen al heel wat mensen voor milieuvriendelijke voertuigen. Met BENEFIC mikken de partners (departement Omgeving en departement Mobiliteit en Openbare Werken voor Vlaanderen, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor Nederland) op een definitieve doorbraak van schone en milieuvriendelijke transporttechnologieën.  

                                                                

                                                                                                           klik om te vergroten
Datum van de update: 27/07/2018