Benchmarkingstudie over het voorkomen en bestrijden van geluidshinder op luchthavens

30/04/2015

Leefmilieu Brussel vertrouwde de studiebureaus A-Tech en ANOTEC een benchmarkingopdracht toe die als doel had een analyse en vergelijking te maken van de middelen die in een tiental internationale luchthavens worden aangewend om geluidshinder te voorkomen en te beperken.

De studie geeft met name een omstandige omschrijving van de « evenwichtige aanpak », een begrip dat een hele reeks maatregelen omvat die luchthavens geval per geval kunnen nemen, rekening houdend met hun specifieke kenmerken. De studie schuift ook een aantal denksporen voor de toekomst naar voren.

Meer info over vliegtuiglawaai                                                    

Datum van de update: 10/01/2022