Beheerplan voor het Natura 2000-deelgebied "IB12 Manoir d'Anjou-domein » : neem deel aan het openbaar onderzoek van 16 maart tot en met 14 april

06/03/2020

De groene ruimten dragen op een positieve manier bij tot het levenskader van de Brusselaars.  Terwijl de stad zich verder ontwikkelt, is het van essentieel belang sites voor te behouden voor  de dynamiek van de natuur.  
Het Natura 2000-netwerk is een grote verzameling gebieden die aangewezen zijn in elke Lidstaat van de Europese Unie. Het doel is de uitzonderlijke en kwetsbare fauna en flora die er leven in stand te houden en te beschermen.  
In deze context bereidt het Brussels Gewest de beheerplannen van de Natura 2000-deelgebieden voor.  

Neem deel aan het openbaar onderzoek

Vooraleer het wordt goedgekeurd door de regering zal het ontwerp van beheerplan van het Natura 2000-deelgebied “IB12 Manoir d’Anjou-domein” worden onderworpen aan een openbaar onderzoek bij de inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.  Het doel van dit onderzoek is de mening van het publiek te kennen over de relevantie van de beheermaatregelen die er worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van  16 maart tot 14 april 2020.

Bezorg uw mening via e-mail of via de post op het volgende adres :

“Departement Biodiversiteit en Territoriale Kennis”,
Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel.

Wil u meer informatie ?

Het ontwerpbesluit kan u downloaden via link

U kunt het ook raadplegen bij het departement Stedenbouw van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe of bij Leefmilieu Brussel – Informatiecentrum, 1ste verdieping, Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel, elke dinsdag en donderdag tussen 10u en 12u.

Raadpleeg het ontwerp van Beheerplan.

U kan deze documenten ook raadplegen op de dienst stedenbouwkundige afdeling stedelijk management van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en/of elke dinsdag en donderdag, tussen 14h en 16h bij Leefmilieu Brussel - Informatiecentrum, 1ste verdieping, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel. 

Wenst u uitleg van onze experten? Bel  naar 02/775 75 75.

Datum van de update: 17/03/2020