Begeleiding op maat voor energiebesparingen: een succesverhaal voor het Rusthuis Nazareth (professionnels)

12/11/2018
bruxeo batiment

Rusthuis Nazareth in Ukkel heeft in juni 2016 beroep gedaan op een gratis begeleiding door de Energy Advisors van BRUXEO om haar energieverbruik te doen dalen. Het rusthuis betaalde destijds 160.000€ per jaar aan gas en elektriciteit.

Energie Pack

De projectoproep “Energie Pack”, die door Leefmilieu Brussel in 2017 werd gelanceerd, ondertseunt via de hulp van energieadviseurs de uitvoering van concrete energiemaatregelen in het kader van de inrichting of renovatie van gebouwen.

Eerste stap: de stand van zake

De Energy Advisors voerden eerst een energetische quick-scan uit. Deze lijst alle prioritaire maatregelen op die de energetische performantie van het gebouw kunnen verbeteren.

Daarnaast moest het Eco-team - dat is samengesteld uit persoonsleden uit de verschillende functiedomeinen - een bewustwordingsdiagnose opstellen om het gedrag en de handelingen op vlak van energieverbruik aan te kaarten. Deze diagnose heeft onder andere bevestigd dat er tijdens de zomermaanden een verhittingsprobleem was en dat de kamers verkeerd geventileerd werden.

In actie!

De verwarmingsregeling werd meteen aangepast. Een volgende belangrijke maatregel die werd uitgevoerd, was de LED-relighting van een deel van het rusthuis.  Ten slotte is het thermisch comfort in de zomer ook verbeterd door de plaatsing van zonneschermen.

Het Eco-team heeft op vlak van bewustwording ook veel acties ondernomen (affiches, stylo’s « Think Green Eco-Team », Powerpoint-presentaties) om het personeel en de bewoners warm te maken om beter om te gaan met energie binnen en buiten het rusthuis.

Ten slotte werd ook de onderhoudsploeg nauw betrokken bij het proces. Dankzij hen worden de kamers nu elke ochtend op een efficiëntere manier geventileerd: door de vensters wijd open te zetten gedurende een paar minuten én de radiator op nul te zetten !

Het resultaat?

In mei 2018 werd er een opvolgingsvergadering met de Energy Advisors van BRUXEO gehouden. Met een daling van 25% van het gasverbruik en 12% van het elektriciteitsverbruik, overtroffen de resultaten alle verwachtingen. Nieuwe maatregelen worden in de nabije toekomst gepland, zowel op technisch als op bewustwordingsniveau. We kijken er naar uit!

bruxeo elec

De diensten van BRUXEO zijn bedoeld voor alle vzw’s en diensten van openbaar nut (OCMW-woonzorgcentrum, kinderopvang, enz.) in Brussel. Meer informatie op energie.bruxeo.be, via 02/210.53.03 of energie@bruxeo.be.

 

Datum van de update: 15/03/2022