BeCircular wint Eurocities Award in de categorie Innovatie (professionnels)

20/11/2017

De Award, georganiseerd door Eurocities (een netwerk van Europese steden, opgericht in 1986), wil de door de steden genomen lokale initiatieven voor de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers rond een bepaald thema belonen en er de schijnwerpers op richten. Voor deze editie had Eurocities het thema “circulaire economie” gekozen. De prijs heeft vooral een symbolische waarde die de beste initiatieven visibiliteit geeft zodat ze een inspiratiebron voor anderen kunnen vormen.

De jury was vooral verleid door de speerpuntactie van het GPCE, de projectoproep ‘Be circular Be Brussels’. De projectoproep, die zich richt op zelfstandige ondernemers, kmo’s en zko’s wil elk innovatief project ondersteunen dat het concept van de circulaire economie integreert. Naast het feit dat die projecten technisch en financieel leefbaar moeten zijn, moeten ze een potentieel aan jobcreatie op lokaal niveau inhouden. Via deze ondersteuning helpt het Gewest de projectbeheerders door de projecten financiële en methodologische steun, maar ook visibiliteit te verschaffen. Het project “Le Champignon de Bruxelles”, dat paddenstoelen wil laten groeien op de draf van het bier van het Brussels Beer Project, maakte indruk.

Een ander economisch model

De circulaire economie wil overstappen van het systeem ‘ontginnen-produceren-consumeren-weggooien’ naar een systeem van ‘recupereren-produceren-consumeren-hergebruiken’. Het Brussels Gewest wil de Brusselaars een geloofwaardig alternatief voorstellen, ter promotie van een lokale economie die afgestemd is op de behoeften van de burgers (wonen, zich bevoorraden, werken, zich verplaatsen, ontspannen...), maar ook op die van de bedrijven (kosten verlagen, ontwikkelen, innoveren, aanwerven...) en tegelijkertijd bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de Brusselaars. Be circular werd gezamenlijk gelanceerd door de administraties Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en Impulse.brussels, opgestart om de ondernemingsprojecten te oriënteren en te steunen in de richting van business models van de circulaire economie.

Interesse?

BeCircular

Vidéo

Datum van de update: 01/02/2021