28/11/2019

Het initiatief komt van een groep landbouwingenieurs van de ULB die zich om de toekomst en de evolutie van ons voedingssysteem bekommeren.

Datum van de update: 21/01/2020