Be Sustainable, een nieuw platform voor de duurzame wijken in Brussel (professionnels)

12/11/2019

Op 8 oktober jl. vond de lancering van het Be Sustainable-platform plaats met de publieke actoren van de ruimtelijke ordening en stedenbouw.  Naast een website die u toegang zal verlenen tot tools om van uw project een ambitieuze duurzame wijk te maken, volledig in lijn met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Brussel en de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling, nodigt Be Sustainable u uit om uw wijkproject in een aanpak te integreren.    

Deze aanpak past zich aan aan de ontwikkelingsfasen van uw wijkproject, vanaf de diagnose tot de concrete uitvoering.

Het Be Sustainable-platform bevat meerdere onderdelen:

Doelstellingen

Dit onderdeel bevat en verklaart de 10 doelstellingen van het charter die moeten worden bereikt als duurzame wijk. 

Toolbox

Een toolbox om u te helpen uw duurzame wijk op een transversale manier te ontwikkelen, rekening houdend met de ecologische, ruimtelijke, economische en sociale context, in de vorm van belangrijke vragen die u zich moet stellen op het ogenblik dat u uw aanpak wil starten. 

Inspiratie

Deze rubriek bevat fiches/projecten van goede praktijken van duurzame wijken.  Voorbeelden om te volgen!

Start!

En tot slot vindt u in dit laatste deel alle diensten om uw project te lanceren: een netwerk, workshops en bezoeken en de dienst Facilitator Duurzame Wijken. 

Met dit nieuwe platform hebt u alle sleutels in handen voor de start van uw duurzame-wijkproject. 

Neem een kijkje op “Be Sustainable” voor meer info

 

Datum van de update: 12/11/2019