Be circular- be Brussels : beantwoord de projectoproep vóór 15 mei (professionnels)

05/04/2019
Logo Be Circular 2018

De projectoproep « be circular – be brussels » is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de creativiteit van de ondernemers te ondersteunen en om in Brussel economische activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor het milieu en voor de lokale werkgelegenheid, denkend vanuit een circulaire economie.

Voor de projectoproep “be circular – be brussels” werd een budget uitgetrokken van 1,5 miljoen € aan directe steun per jaar:

Voor wie?

Alle bedrijven, kmo’s, zko’s, zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven … die economische activiteiten uitoefenen in Brussel.

Voor wat?

Elk initiatief of innovatief project of project dat uw corebusiness doet evolueren naar meer duurzaamheid vanuit de optiek van de circulaire economie en dat verbonden is met een van de prioritaire thema’s : herstellen, hergebruiken, recycleren, duurzame voeding, circulaire werven en nieuwe economische modellen.

Om wat te ontvangen?

  • Specifieke financiële steun van het Gewest tot 200.000 € in functie van de categorieën : circulaire werven (30.000 €), lancering (80.000 €), impact + (200.000 €).
  • Hulp op aanvraag van alle ondersteunende diensten voor de bedrijven van het Gewest
  • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet bij informatiecampagnes, seminaries, enz.

Meer info

Datum van de update: 18/04/2019