BAMB : uitvoeringsfase (professionnels)

29/10/2018
bamb réalisation

Het Europese onderzoeks- en innovatieproject inzake de circulaire economie in de bouw BAMB (Buildings as Material Banks) gaat de laatste rechte lijn van zijn ontwikkeling in. Na intense werkzaamheden rond de uitvoering van verschillende prototypes, eind 2017, gaat het werk van het BAMB-team verder met een nieuwe uitdaging die nog ambitieuzer is: de behaalde resultaten op gebouwenniveau exploreren en verbeteren.

Vier projecten, met zeer uiteenlopende kenmerken, zitten in de uitvoeringsfase en zullen het mogelijk maken de BAMB-concepten in detail te testen, zoals het omkeerbare ontwerp en het potentieel van de digitale platformen voor de uitwisseling van informatie over de materialen. Dankzij de projecten zullen de teams van onderzoekers en uitvoerders eenvoudige en doeltreffende kunnen tools ontwikkelen om de circulariteit van de toekomstige gebouwen vanaf de ontwerpfase te evalueren.

 De vier projecten zijn: B.R.I.C 2 (Build Reversible In Conception), CRL (Circular Retrofit Lab), GTB Lab (Green Transformable Building Lab) en REMs (Reversible Experience Modules) :

  1. BRIC is een circulair project met een vormende insteek : drie generaties jongeren die een opleiding volgen in verschillende domeinen van de bouw testen de circulariteit van het BRIC-gebouw via drie versies, BRIC 1, 2 en 3. De ontmanteling van BRIC1 is gepland voor deze herfst. BAMB zal het potentieel van het hergebruik en de afvalvermindering als gevolg van de transformatie tot BRIC 2 evalueren.

Het BRIC-project brengt verscheidene teams van Leefmilieu Brussel samen: dat van TOTEM, dat van de gids Duurzame gebouwen en tot slot het team van het GPCE.

  1. Het project, vanaf het begin opgezet als een coproductie waarbij alle deelnemende partijen worden betrokken, wordt gedragen door het onderzoeksteam Transforme en heeft betrekking op de toekomstige transformatie van de acht geprefabriceerde wooneenheden van de VUB-campus. In het raam van het BAMB-project zal via de testmodule CRL het vermogen om te anticiperen op veranderingen en het behoud van de waarde van de materialen ingevolge hun opeenvolgend hergebruik worden getest. De renovatiewerkzaamheden die de bouw van binnenwanden en de demonteerbare en aanpasbare gevels begin oktober omvatten.
  2. Na het prototype van een structureel systeem (balken, palen en verbindingsstukken) te hebben ontwikkeld en uitgevoerd dat beantwoordt aan 13 circulariteitscriteria en van het omkeerbaar gebouwenprotocol ontwikkeld door BAMB, zal GTB Lab zijn werk voortzetten. Om de betrouwbaarheid van de oplossing te bewijzen, zal deze herfst een module worden gebouwd. Deze module zal de schijnwerpers richten op de koppeling met de secundaire bouwelementen.
  3. REMs, ontworpen als een expostand, reist de wereld rond om omkeerbare bouwmaterialen en -elementen te exposeren. Het project heeft als doel de industrie en het grote publiek vertrouwd te maken met de opportuniteiten die door de digitalisering worden geboden. Het informeert over het vermogen van de materialenpaspoorten om de informatie vereist voor de verlenging van de levensduur van de materialen of over de meerwaarde die kan voortvloeien uit hergebruik “globaal te omvatten”. REMs zal in een nieuw jasje worden gestoken tijdens de Dutch Design Week, in oktober 2018.

Alle informatie over de ontwikkeling van het project, de workshops, de werfbezoeken en alle evenementen rond de zes projecten vindt u binnenkort op onze website: www.bamb2020.eu

Dankzij onze nieuwe blog zal het publiek bijna in real time de ontwikkeling van elke werf kunnen volgen:  https://www.bamb2020.eu/blog/

Datum van de update: 29/10/2018