BAMB-project: maak kennis met de eerste prototypes van gebouwen (professionnels)

11/05/2018

De eerste prototypes van gebouwen die de concepten uit het BAMB-project integreren, hebben het licht gezien.

Het Europese project Horizon 2020 BAMB – Buildings As Material Banks, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, verenigt 15 partners uit 7 Europese landen. Het project heeft tot doel in de bouwsector de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.

Dankzij deze proefprojecten kunnen de nieuwe benaderingen inzake ontwerp, onderhoud en renovatie worden getest en verbeterd om zo te komen tot flexibele en omkeerbare gebouwen. Dankzij de verwezenlijking van die prototypes kunnen verschillende manieren om allerlei materialen en bouwsystemen te transformeren en te desassembleren worden getest. Het wordt zo ook mogelijk, op kleine schaal, te experimenteren met de minimale productie van afval, het beperkte gebruik van de natuurlijke rijkdommen, maar ook het hergebruik van materialen en recyclage.

Om meer te weten over de resultaten van de vier proefprojecten

of het rapport te downloaden (enkel in het Engels)

Datum van de update: 11/05/2018