BAMB - Hoe ver staat het met de State of the Art? (professionnels)

06/04/2017

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bouwsector een systemische overgang naar de circulaire economie kan verwezenlijken?

Bovenop de ontwikkeling van technische oplossingen willen de partners van BAMB (Buildings as Material Banks) de systemische obstakels verwijderen. Het consortium identificeert en bestudeert gezamenlijk de obstakels en opportuniteiten van het huidige systeem, terwijl het een gedeelde visie en de aanpak van een configuratie voor het toekomstige systeem ontwikkelt. 

U kan vanaf nu de Synthesis of the State of the Art Report downloaden vanaf de BAMB-website (enkel in het Engels). Dit verslag is een stand van zaken van het huidig systeem zoals die momenteel binnen het BAMB-consortium wordt opgemaakt. 

De vragen die zich stellen zijn: 

  • Waarom zijn het ontwerp/de constructie voor de verandering en de circulaire economie nog niet (volledig) geïntegreerd in de huidige bouwpraktijken en het bijbehorende beleid?
  • Wat zijn de voornaamste obstakels en opportuniteiten van het huidig systeem voor de uitvoering van materialenpaspoorten en protocollen van omkeerbaar ontwerp in de bouwsector?

Download de Synthesis of the State of the Art Report.

Datum van de update: 12/04/2017