BAMB - een visie voor een circulair model in de bouwsector (professionnels)

19/06/2017

BAMB - Buildings as Material Banks - is een Europees project dat 15 partners uit 8 Europese landen verenigt. Het heeft de ambitie de bouwsector naar een circulair model te laten evolueren. Het idee is eenvoudig: in plaats van gebouwen af te breken en de bouwmaterialen weg te gooien, bestuderen de BAMB-partners technische oplossingen om materialen die ontworpen zijn om te worden hergebruikt te ontmantelen en effectief te hergebruiken. Maar de uitvoering is complexer dan dat en de overgang naar een circulair model vereist grote veranderingen die verder moeten gaan dan zuiver technische innovatie. Er moet immers rekening worden gehouden met de kenmerken van het huidige bouwsysteem, de obstakels en opportuniteiten moeten worden geïdentificeerd om materiaalpaspoorten en protocollen voor omkeerbare ontwerpen in de bouwsector in te voeren: een systeemvisie voor een duurzame overgang! 

Bekijk het filmpje om kennis te maken met deze visie!

Datum van de update: 19/06/2017