Balans 2019 van de Brusselse lage-emissiezone: goed nieuws voor de luchtkwaliteit

14/09/2020

Het evaluatieverslag 2019 van de Brusselse lage-emissiezone werd net gepubliceerd. Wat zijn de conclusies van het tweede jaar na de invoering van de LEZ?

Twee jaar na de invoering stellen we een duidelijk effect van de LEZ op de vernieuwing van het wagenpark vast. Het aantal oudere en dus meer vervuilende voertuigen die in het Brussels Gewest rondrijden is immers met 70 % afgenomen in 2019 en met 88 % sinds 2018. De chauffeurs die dankzij een dagpas of afwijking rondrijden zijn minder talrijk.

Een lagere uitstoot van vervuilende stoffen dankzij de vernieuwing van het wagenpark

De LEZ heeft ook bijgedragen tot de vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Tussen juni 2018 en december 2019 werd het volgende vastgesteld:

  • Een daling van de uitstoot van black carbon (BC) met 77 % voor de personenwagens en met 73 % voor de bestelwagens;
  • Een daling van stikstofoxide (NOx) met 11 % voor de personenwagens en 3,5 % voor de bestelwagens;
  • Een vermindering van het fijn stof (PM2.5) met 11,5 % voor de personenwagens en met 21 % voor de bestelwagens.

De uitstoot wordt berekend op basis van de in gebruik zijnde voertuigen. Deze afnames zijn te danken aan het gewijzigd wagenpark en dus grotendeels aan de LEZ, ook al hebben andere factoren dit wagenpark kunnen beïnvloeden (brandstofprijs, nieuwe technologieën, ...).

De normen van de Europese Unie inzake luchtkwaliteit worden voor het eerst nageleefd

Er wordt ook een vermindering van de concentraties van verontreinigende stoffen die rechtstreeks verband houden met het wegverkeer (berekend dankzij meetstations) vastgesteld:

  • De jaarlijkse concentraties NO2 zijn gemiddeld met 10 % gedaald in alle meetstations van het Gewest die aan de EU worden gerapporteerd. Voor de eerste keer leeft het Gewest de Europese normen ter zake na.
  • De concentraties black carbon en fijn stof vertonen ook een dalende tendens in alle meetstations.

Door de oudste voertuigen uit het verkeer te halen draagt de LEZ bij tot deze verbetering. Het is evenwel moeilijk om deze bijdrage nauwkeurig te kwantificeren want ook andere factoren hebben een invloed, in het bijzonder de weersomstandigheden.

Er moeten nog inspanningen worden geleverd

Ondanks dit bemoedigende nieuws blijft de luchtkwaliteit een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid in Brussel. Volgens het jongste verlag van het Europees Milieuagentschap (cijfers van 2016) zijn de emissies van het wegverkeer elk jaar verantwoordelijk voor 68.000 vroegtijdige overlijdens in de 28 lidstaten van Europa.

Sinds 1 januari 2020 wordt de toegang tot het volledige Brusselse grondgebied verboden voor dieselvoertuigen met Euronorm 3. De volgende verstrenging van de toegangscriteria van de LEZ zal plaatsvinden op 1 januari 2022 wanneer dieselvoertuigen met Euronorm 4 zullen worden verboden.

Evaluatieverslag van de Lage-Emissiezone 2019 (.pdf)

Datum van de update: 18/09/2020