AWI-BRU: Animal Welfare Initiatives Brussels

27/01/2021

Project "Dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: initiatieven, attitudes, kansen en impact"

Het Departement Dierenwelzijn lanceert een nieuw  project, dat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, waarin de optimale welzijnssituatie voor het dier zelf in de stedelijke context zal worden bekeken. De opdracht omvat:

  1. Het in kaart brengen en bestuderen van de huidige dierenwelzijnsinitiatieven in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  2. Het peilen naar de attitudes van inwoners, organisaties en betrokken professionals ten opzichte van dieren en dierenwelzijn in de stedelijke context.

Over welke dieren gaat het? In eerste instantie over gezelschapsdieren en stadsduiven, maar bij uitbreiding kan het ook gaan over andere dieren die in de stad leven en waarvan de populatie beheerd wordt door mensen.  

Inwoners, parkwachters, dierenwelzijnsorganisaties, leerlingen, jeugdbewegingen, milieuorganisaties, gemeenschapswachten, politieagenten, brandweerlui, culturele organisaties, scholen, sociaal begeleiders, schepenen en bestuurders zullen bevraagd worden over de dierenwelzijnsinitiatieven en de dieren in hun gemeente. Zo zullen we totaalbeeld krijgen van de huidige aanpak, initiatieven, successen en belemmeringen voor dierenwelzijn in de gemeenten. 

Het project zal inzicht geven in succesvolle benaderingen van dierenwelzijnsinitiatieven en het mogelijk maken om richtlijnen voor goede praktijken op te stellen voor toekomstige initiatieven. 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel onder leiding van professor Claire Diederich van de Geïntegreerde eenheid voor veterinair onderzoek van de Universiteit Namen en professor Christel Moons, hoofd van de Onderzoeksgroep Toegepaste Ethologie en Dierenwelzijn van de Universiteit Gent.

Datum van de update: 04/02/2021

Documenten: 

  • AWI-BRU: Animal Welfare Initiatives Brussels : ENG - SP - ARA - POL - ROM - BUL (.pdf)