Avond in Vorst op 6 november over de vooruitzichten voor de overstromingen?

04/11/2019

Stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn gewestelijke planningsprogramma’s waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken. De perimeter van het SVC4 strekt zich uit langs twee assen: de Voor-Zenne (onderaan de vallei, langs de spoorlijnen) en de grote lanen die naar het Rochefortplein leiden (Wielemans Ceuppenslaan, Koningslaan en Parklaan). Dit gebied staat bekend om zijn overstromingsproblemen en wordt gevoed door regenwater vauit de hoogten van het Dudenpark en het Park van Vorst.

Vooraleer in dit gebied wordt ingegrepen, moet worden nagegaan wat de beste manieren zijn om het water zodanig te beheren dat het overstromingsrisico afneemt en er een co-existentie tot stand komt tussen de watercyclus en het dichte stedelijk weefsel. De hydrologische studie die door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brusseau werd uitgevoerd, zal in het volledige actieprogramma moeten worden geïntegreerd.

De richtlijnen, conclusies en interpretaties van de resultaten zullen nu woensdag 6 november worden gepresenteerd en besproken.

Brusseau is een participatief onderzoeks- en actieproject dat wordt ondersteund door Innoviris. Het wil aantonen dat hydrologische gemeenschappen, waarin inwoners en gebruikers van de stad samenwerken met wetenschappers en technici, het mogelijk maken om interessante hydrologische expertise te creëren. Na de presentatie van de hydrologische studie van het SVC4 zal de Hydrologische gemeenschap Vorst Noord de resultaten presenteren van zijn werkzaamheden die meer dan twee jaar geleden zijn gestart op de gehele helling, vanaf Hoogtepunt 100 tot aan de Zenne. Vervolgens zullen ook deze werkzaamheden met het publiek worden besproken.

Datum van de update: 04/11/2019