Asbest: de sociale partners vragen meer waakzaamheid (professionnels)

01/07/2015

De sociale partners, die ervan overtuigd zijn dat asbestverwijdering nog te veel risico’s inhoudt, pleiten voor meer waakzaamheid.

In juni ondertekenden de sociale partners een asbestmemorandum. Dat memorandum is tot stand gekomen na besprekingen in het asbestforum van de Vaste Commissie Bouw. Er wordt aangeklaagd dat er onvoldoende bewustzijn is omtrent de risico’s die arbeiders lopen tijdens werkzaamheden voor renovatie, afbraak of asbestverwijdering en tijdens het hanteren van bepaalde materialen in de containerparken.

De sociale partners willen meer aandacht vragen voor de asbestproblematiek en opkomen voor meer verantwoord werken bij de asbestverwijdering.

Datum van de update: 18/02/2016