Arrest van het Grondwettelijk Hof over de drempels van de parkings (professionnels)

08/03/2021

Wat er verandert voor de milieuvergunningen

Het Grondwettelijk Hof heeft via het arrest van 21 januari 2021 de wijzigingen van de parkingdrempels geannuleerd, zoals die opgenomen waren in de bijlage A en B van het BWRO die in 2019 goedgekeurd werden bij de meest recente hervorming van het BWRO en van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

Dit arrest heeft gevolgen voor de gemengde vastgoedprojecten die overdekte parkings of parkings in open lucht omvatten.

Datum van de update: 11/03/2021