AQUABRU bekroont een eindverhandeling in het domein ‘water’

08/09/2021

Voor het vijfde opeenvolgende jaar zal de vzw Aquabru in maart 2022 een award uitreiken aan een student·e die een waardevolle eindverhandeling aflevert.

Wat is AQUABRU? Als gevolg van de regionalisering van het waterbeleid moesten de Brusselse historische operatoren van de watercyclus begin jaren 2000 een structuur, de vzw Aquabru, opzetten om, in de eerste plaats, de belangen van de leden te verdedigen en te vertegenwoordigen bij de federale, Europese en internationale instellingen. 

Vandaag brengt AQUABRU niet enkel de Brusselse operatoren van de watercyclus samen, maar ook, en dat is het bijzondere, vertegenwoordigers uit de academische wereld, de verenigingssector, de industrie en de politieke en administratieve instanties van ons Gewest.

Daarnaast moet de vzw ook een forum bieden voor overleg en om informatie uit te wisselen over alle activiteiten die verband houden met het waterbeheer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar de ambitie van AQUABRU reikt verder dan het samenbrengen van professionelen uit de sector. De vzw wil een echt platform zijn voor ontmoetingen tussen actoren met allerlei achtergronden die bij de waterproblematiek betrokken zijn.

In deze context reikt de Raad van Bestuur elk jaar een cheque ter waarde van 500€ uit aan een verdienstelijk (oud-)student·e. Met de prijsuitreiking wil de Vereniging beantwoorden aan haar doelstellingen inzake de sensibilisering rond wateractiviteiten, het informeren in brede zin en het aanmoedigen van eigen initiatieven in dit domein. 

De AQUABRU-prijs bekroont een waardevolle eindverhandeling in het domein ‘water’ en dat vanuit alle mogelijke invalshoeken: techniek, hydraulica, sociologisch, leefmilieu, enz. Het werk moet bijdragen aan een betere kennis van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan de ontwikkeling van de sector in het algemeen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de vereniging via dit e-mailadres: resnet_secretariat@vivaqua.be
Deadline 30/09/2021 - Eindverhandeling 2020-2021

Datum van de update: 14/09/2021